J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (Regeling HHT)

Zorgt u voor iemand? Bijvoorbeeld voor uw partner of uw ouders? Of voor een buurtgenoot? Wordt het huishouden voor u als mantelzorger zwaarder? Met de tijdelijke HHT-regeling voor mantelzorgers kunt u huishoudelijke hulp voor een laag tarief inschakelen. De mantelzorgadviseurs gaan hier graag met u over in gesprek.

De HHT-regeling met ingang van 1 januari 2018, is een regeling waarmee u voor €5,- per uur (extra) huishoudelijke hulp kunt inschakelen. Het eigenlijke tarief voor de hulp is hoger, maar de gemeente betaalt een groot deel van deze hulp. U kunt de huishoudelijke hulp gebruiken in uw eigen huis of in het huis van degene voor wie u zorgt. De HHT-regeling kan de belasting die mantelzorgers ervaren, enigszins verlichten.Ook kan de HHT-regeling ruimte geven als er in de eigen situatie door tijdgebrek knelpunten ontstaan bij de uitvoering van huishoudleijke werkzaamheden. 


Tijdelijk regeling

De regeling is tijdelijk en kan naast de normale hulp bij de huishouding lopen. Er is een maximumbedrag verbonden. Als dat bedrag bereikt is, stopt de regeling. U hoort dit tijdig. 


Komt u in aanmerking voor de toelage?

De HHT-regeling is bedoeld voor mantelzorgers in de gemeenten Lisse en Teylingen. Wij hanteren als uitgangspunt voor de toelage dat u als mantelzorger minstens 8 uur per week gedurende meer dan 3 maanden mantelzorg verleent. De huishoudelijke hulp kan alleen gegeven worden aan inwoners van Lisse en Teylingen.


Hoe werkt het in de praktijk?

  1. U doet een aanvraag via het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden
  2. De mantelzorgadviseur voert een gesprek met u over de toewijzing.
  3. De mantelzorgadviseur geeft uw gegevens door aan de zorgaanbieder.
  4. U overlegt met de zorgaanbieder over het tijstip waarop de hulp komt.
  5. U tekent een overeenkomst en betaalt de eigen bijdrage (€ 5,- per uur) rechtstreeks aan de zorgaanbieder via een automatische incasso.


Wat kan de mantelzorgadviseur og meer voor u betekenen?

U kunt bij de mantelzorgadviseur ook terecht voor onder meer:

  1. Advies over allerlei zaken waarmee u mogelijk te maken krijgt als mantelzorger.
  2. Informatie over de diverse regelingen die er zijn voor mantelzorgers.
  3. Coaching om de mantelzorg goed te combineren met uw andere dagelijkse activiteiten.
  4. Cursussen, themabijeenkomsten en gespreksgroepen (lotgenotencontact).
  5. Ondersteuning bij overbelasting

Download hier de folder 

Download hier het formulier