J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Telefooncirkel

In een  telefooncirkel heeft een aantal vaste deelnemers elke werkdag op een vast tijdstip even contact met elkaar. Een prettig idee want wanneer een deelnemer de telefoon niet opneemt wordt er onmiddellijk alarm geslagen. Woont u alleen en zelfstandig dan biedt de telefooncirkel u een stukje gezelligheid en veiligheid.  

Deelname is gratis.

 
Een telefooncirkel wordt begeleid door vijf vaste vrijwilligers en kan maximaal uit acht deelnemers bestaan. Iedere werkdag, tussen 9.00 en 9.30 uur, opent een van deze vrijwilligers de Cirkel. Deze vrijwilliger belt in een vaste volgorde de eerste deelnemer, deze belt de tweede en bij de vrijwilliger wordt de cirkel weer afgesloten.
 
Wanneer de telefoon van een deelnemer niet opgenomen wordt, wordt de vrijwilliger gebeld. Deze zorgt ervoor dat de cirkel doorgaat en dat de coördinator wordt ingelicht. Elke deelnemer heeft vooraf twee contactadressen opgegeven, waarmee in geval van nood contact mee opgenomen kan worden. De coördinator neemt contact op met een van de contactpersonen.
 
Kosten en voorwaarden: Deelname aan de telefooncirkel is gratis. Een deelnemer moet op het afgesproken tijdstip thuis in de buurt van de telefoon zijn. Wanneer de deelnemer niet thuis kan zijn moet dit vooraf tijdig aan de coördinator worden gemeld.