J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Respijtzorg en vakantie

Wat is Respijtzorg?

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger.

 
Mezzo biedt de website "Tijd voor jezelf". Een website waarop u als mantelzorger aan de hand van een test kan achterhalen of u genoeg tijd voor u zelf vrij maakt. En waarop u kunt zoeken naar zorg- en vakantieaanbod.

Inzet door beroepskracht:
Respijtzorg door beroepskrachten kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de AWBZ, na een indicatiestelling door het CIZ. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB
 
Inzet door vrijwilligers:
Soms is het prettig voor een mantelzorger op afstand als een vrijwilliger af en toe een bezoek brengt aan de zorgvrager. Dat kan via Welzijn Thuis.
Verder hebben we maar beperkt mogelijkhedenom voor een dagdeel of korter een vrijwilliger in te zetten, zodat de mantelzorger toch naar een verjaardag, op bezoek, een uurtje naar uw favoriete vereniging kan. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met onze mantelzorgadviseur Leny Noteboom.
In 2017 doet Welzijn Teylingen onderzoek of er meer mogelijkheden zijn om vrijwilligers in te zetten.

Vakantie:
Wilt u als mantelzorger graag op vakantie? Alleen of toch samen met degene waar u voor zorgt? 
Op de site van De Blauwe Gids  vindt u bijvoorbeeld diverse reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in aangepaste vakanties naar binnen- en buitenland.
 
Wilt u graag een paar dagen alleen weg, ook dat kan. De stichting Handen in Huis zorgt voor 24 uurs mantelzorgvervanging bij u in huis.
 
Informeer eens bij onze mantelzorgadviseur naar de vele mogelijkheden.
 
Onderzoek naar respijtzorg in de Bollenstreek
Welzijn Teylingen onderzocht in 2015 op verzoek van de bollen5gemeenten de situatie rond respijtzorg in de Bollenstreek. Het onderzoek heeft geleid tot het rapport 'Naar duurzame respijtzorg in de Bollenstreek", met de resultaten uit enquetes en aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen:
  • Verbeteren van de bekendheid met respijtzorg en informatie over de mogelijkheden en eventuele bekostiging.
  • Beter aansluiten op de wensen van de mantelzorger en de zorgvrager. Dat betekent goed luisteren naar wat het best past bij de situatie van de mantelzorger. En maatwerk leveren, dus respijtzorg aanbieden die gewenst is.
  • Onderzoeken waar de echte knelpunten liggen tussen behoefte en aanbod. Zo is duidelijk geworden dat het heel erg ingewikkeld is om een tijdelijk verblijf te regelen van meer dan 3 dagen.
  • Belangstellenden kunnen het rapport hier downloaden. U kunt ook de samenvatting bekijken.