J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
SassemBourg

Buurtkamer SassemBourg is een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud binnen. De Buurtkamer is gevestigd op de eerste verdieping in SassemBourg, Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim. Buurtbewoners kunnen samen in een Buurtkamer activiteiten voor en met elkaar organiseren; denk aan creatieve bijeenkomsten, lezingen, informatieochtenden of wandelingen. Zij bepalen zelf met elkaar welke inhoud de Buurtkamer krijgt.

Behalve de Buurtkamerbijeenkomsten maandag t/m dinsdag van 10.00 - 12.00 uur  en woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 11.00 uur kan er van alles worden georganiseerd. Loop gerust eens binnen om te komen kijken. Nieuwe initiatieven zijn welkom.


Er zijn enkele vaste activiteiten:

Zondag

Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.

Welzijn Teylingen stelt haar ruimte in SassemBourg beschikbaar voor de wekelijkse bijeenkomsten van de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.  (SVNL)

Zij komen iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur samen om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei actuele thema’s.

De stichting heeft zich als doel gesteld om integratie van de Syrische vrouw in Nederland te bevorderen.

In de Syrische cultuur wordt de vrouw gezien als degene die invloed heeft op haar kinderen en toekomstige generaties.
De stichting wil deze rol onderstrepen in de Nederlandse samenleving met de hier geldende normen en waarden.

Contactpersoon is mw. Araa Al Jaramani,  email:  syrischevrouwen@gmail.com
 

Nice To Meet You!

Nice  To Meet Youd, is een initiatief dat een keer per 2 maanden een vrouwen-ontmoetingsavond organiseert voor moslims, christenen en andere vrouwen die geïnteresseerd zijn om elkaar te ontmoeten en beter leren kennen. De invulling van de avond bestaat afwisselend uit een activiteit en een gesprekthema. 

 
Zondagavond (1x per 2 maanden) van 20:00-22:00, inloop 19:45
Contactpersoon: Inge den Hollander. Email: idenhollander@hotmail.com

Data  seizoen  2017/2018: 10 september, 5 november, 7 januari, 4 maart, 6 mei, 1 juli
 
MAANDAG en DINSDAG 

Buurtkamer van 10.00 - 12.00 uur

Maandag van 15.00 tot 16.15 u biedt ActiVite in onze ruimte in Sassembourg een Spelletjesmiddag aan, waaronder sjoelen. Iedereen is welkom!

 

WOENSDAG

Buurtkamer 10.00 - 11.00 uur (gastvrouw/heer ActiVite )

Ruimte 's middags beschikbaar voor overige buurtinitiatieven. Voor meer informatie  invullingen of ideeen hierover, kunt u contact met ons opnemen.


DONDERDAG

Buurtkamer van 10.00 tot 11.00 uur (gastvrouw/heer ActiVite)

Mantelzorghuiskamer:

iedere derde donderdagmiddag van de maand, van 13.30 - 15.30 uur.

De Mantelzorghuiskamer is een plek waar mantelzorgers in een ontspannen sfeer samen komen om te praten, kennis te maken en ervaringen uit te delen. Open inloop; ook degene voor wie gezorgd wordt kan meekomen.

 

VRIJDAG

Buurtkamer van 10.00 - 11.00 uur (gastvrouw/heer Activite)

 

OOK EEN IDEE VOOR DE BUURTKAMER?

Voor meer informatie of het aanmelden van nieuwe initiatieven, klik hier.

 

Lees ook: Welkom bij Buurtkamer SassemBourg