Welzijn Teylingen

16 Inwoners met een laag inkomen kunnen via Welzijn Teylingen gebruikmaken van een aantal regelingen, zoals de Sport- en Cultuurregeling. Deze regeling was tot 1 juli 2018 voor volwassenen en kinderen die graag iets aan sport of cultuur willen doen, maar door de kosten soms niet kunnen deelnemen. Vanaf 1 juli 2018 is de regeling alleen bedoeld voor volwassenen; jeugd tot 18 jaar kan vanaf 1 juli een vergoeding aanvragen bij het Jeugdfonds. De vergoeding voor volwassenen is verhoogd naar maximaal 150 euro per jaar. Aanvragen voor de Sport- en cultuurre- geling kunnen bij Welzijn Teylingen worden inge- diend. Welzijnsadviseur Pauline Zwinkels is degene diedeaanvragenafhandelt. Soms is een aanvraag aanleiding ommet de betreffende inwoner in gesprek te gaan over zijn of haar leefsituatie. Eventueel kan ook andere ondersteuning worden inge- zet om ergere problemen te voorkomen. Ook de tegemoetkoming voor kinderen is aanzienlijk verruimd. Zo is er voor zwemlessen zelfs een A-diploma- garantie en ook de sportkleding kan ervan worden betaald. Muziekles, schilderles of lidmaatschap van een musicalvereniging kunnen worden aangevraagd. Hier- door kunnen veel meer kinderen een muziekinstrument leren bespelen of andere talenten ontplooien. De regeling geldt zowel voor commerciële als niet- commerciële sport- en cultuuractiviteiten, ook als deze buiten Teylingen plaatsvinden. De aanvraag voor vergoeding uit het Jeugdfonds verloopt voortaan via intermediairs, zoals de leerkracht Armoede Iedereen kan door een onvoorziene situatie in financiële problemen komen. Armoede en financiële problemen zijn dikwijls een taboe. Als kosten zich op- stapelen en het ene financiële gat met het andere wordt gedicht, kunnen inwoners er door in een isolement raken. En dat heeft een negatieve invloed op iemands gezondheid en welzijn. Als welzijnsorganisatie willen wij bijdragen aan het voorkomen van problemen door armoede. Het is onze taak om iedereen te blijven betrekken bij de samenleving. En wij maken ons er samen met andere organisaties sterk voor dat regels en maatregelen elkaar niet tegenwerken. Sport- en Cultuurregeling Armoede

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=