De drie winnaars van de Teylinger Prijzen bekend

9 oktober 2022 • Algemeen • Marie Omtzigt

De Teylinger Prijzen zijn de waardering van de gemeente Teylingen voor de inzet van vrijwilligersgroepen voor allerlei aspecten van de samenleving.  Op 6 oktober werd in de Raadszaal in het bestuurscentrum in Voorhout bekendgemaakt dat de volgende 3 nominaties voor de Teylinger Prijzen de winnaars zijn in willekeurige volgorde: VV ter Leede, Speeltuinvereniging Bijdorp, Theater Teylingen (voorheen Theaterschool Teylingen).

Wie van hen de Teylinger Trofee ontvangt met het geldbedrag van € 1.250, en wie de nummer 2 en 3 is (resp. € 500 en € 250), wordt op 7 december bekend gemaakt.

In de jury zijn de gemeente Teylingen, de Raad van Teylingen en Welzijn Teylingen vertegenwoordigd.

Het was niet eenvoudig voor de jury om tot een top drie te komen. Alle drie passen ze uitstekend binnen de criteria impact en inspiratie. Alle drie ook combineren ze hun kernactiviteiten (sport, spelen, theater) met inzet om een sociaal-maatschappelijke bijdrage te leveren.

VV Ter Leede heeft een sterk vrijwilligersbeleid, dat in mensen ziet wat ze te brengen hebben. Ook de onderlinge ontmoeting en verbondenheid zijn belangrijk. Daarnaast ontwikkelt Ter Leede al jaren veel vernieuwingen, zoals een G-team, walking voetbal en de gezonde kantine. Ter Leede is daarmee niet alleen voetbal, maar ook een belangrijke bindende kracht in het dorp.

Bij Speeltuinvereniging Bijdorp valt op dat bewust wordt ingezet op laagdrempeligheid, opdat iedereen kan meedoen. Ook als mensen een kleine portemonnee hebben. Dat heeft de jury bijzonder getroffen. Daarnaast zet de speeltuin in op sociale verbinding, in de buurt en tussen generaties.

Theater Teylingen is sterk in het combineren van theater maken en bijdragen aan persoonlijke groei en ontmoeting. Groei van de cursisten en van de vele vrijwilligers in en om de voorstellingen in de inspirerende omgeving van de theaterhal. Er wordt actief verbinding gezocht met verschillende groepen in de samenleving om hen ontmoeting, zingeving en ook zelfontplooiing te bieden. Bovendien is Theater Teylingen actief in het uitdragen van de kracht van cultuur voor een gezonde samenleving, o.a. door lessen in het basisonderwijs te verzorgen.

Bij de bekendmaking waren vertegenwoordigers van alle negen nominaties aanwezig en ook wethouder Reny Wietsma kwam kennismaken. Na afloop werden de winnaars hartelijk gefeliciteerd en met een hapje en een drankje werden onderlinge contacten versterkt. Ook konden de organisaties met de  jury en Welzijn Teylingen uitwisselen over eventuele knelpunten of kansen.

Vrijwilligers van VV Ter Leede, Sassenheim

Ongeveer 300 vrijwilligers zorgen er samen voor dat de 92-jarige voetbalvereniging kan blijven bestaan. Met elkaar bieden zij de Sassenheimse  inwoners sportiviteit. Daarnaast is er oog voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen: introductie van vrouwenvoetbal, gezonde kantine, walking voetbal, etc. De vereniging is niet alleen een plaats voor voetbal maar ook voor ontmoeting en kansen bieden.

Speeltuinvereniging Bijdorp in Sassenheim

De speeltuin bestaat al 62 jaar. Nog steeds komen kinderen uit de buurt graag spelen. De speeltuin heeft verbinding gelegd tussen de oude buurt en de nieuwbouwwijk. Vrijwilligers verzorgen de gastouderrol, De speeltuin is ook een ontmoetingsplek voor ouders en grootouders. En met de vrijwilligers zijn er in de zomervakantie extra activiteiten georganiseerd die druk bezocht zijn. Het groepje vrijwilligers is momenteel niet groot, wat extra respect vraagt voor alle activiteiten die er worden georganiseerd.

Stichting Theater Teylingen (voorheen Theaterschool Teylingen)

Theater Teylingen verzorgt lessen in spel, zang en theaterdans. Daarbij wordt toegewerkt naar een theatershow. Er zijn meerdere voorstellingen per jaar. Daarbij is de visie dat persoonlijke vorming, samenwerken en krachtig in het leven staan ook heel belangrijk zijn.

De gehele organisatie wordt gerund door een groeiend aantal vrijwilligers, waarbij ook gedacht wordt aan ouderen, Oekraïense vluchtelingen, nieuwkomers die op zoek zijn naar verbinding, jongeren die buiten de boot vallen. Er is voor ieder wat wils om te doen, zoals kostuums maken of decors ontwerpen en bouwen.  Daarmee biedt de Theaterschool ook actief een bijdrage aan ontmoeting en elkaar versterken, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Eigenhandig heeft Theater Teylingen van de locatie aan de Wasbeeklaan een droomlocatie gemaakt, met prachtige decors en ateliers.

Plaatsen van MUP-kasten door Stichting De Roze Hulp

In de MUP-kastten wordt gratis menstruatiemateriaal aangeboden aan vrouwen die het niet kunnen betalen. Menstruatiemateriaal is duur, maar wel een primaire levensbehoefte. De MUP-kasten staan inmiddels op verschillende plekken in Teylingen en daarmee zijn ze voor iedereen goed te bereiken.  Stichting De Roze Hulp heeft veel meer initiatieven voor mensen in armoede, o.a. het Traktatieproject, waarmee het voor kinderen mogelijk wordt bij hun verjaardag een traktatie op school te geven.

Kerstmarktcommissie Voorhout

Elk jaar organiseert een 10-man/vrouws-commissie, samen met ca. 200 vrijwilligers en o.a. de Oranjevereniging, de kerken, etc. de jaarlijkse kersmarkt in Voorhout. Elk jaar is het toch weer veel werk, dat de commissie graag coördineert, omdat zeker zo’n 2000 bezoekers de markt bezoeken. Het voortraject is voor de vrijwilligers minstens zo belangrijk als de markt zelf. Het is gezellig om elkaar op te zoeken, te brainstormen en alvast met activiteiten bezig te zijn. Daarnaast is het fijn dat met de opbrengst een goed doel kan worden verrast.

Teylingen Schoon

Sinds in Voorhout een actieve groep vrijwilligers maandelijks zwerfafval ging verzamelen onder de naam Voorhout Schoon, is het initiatief enorm gegroeid. In alle 3 de dorpen zijn nu vrijwilligers met elkaar actief, inmiddels onder de noemer Teylingen Schoon. Het doel is om, door het opruimen, het geven van voorlichting op bijvoorbeeld scholen en andere initiatieven, Teylingen zwerfafval-vrij te maken. Het doel is voor de vrijwilligers een belangrijk motief om mee te doen, maar ook de onderlinge gezelligheid en verbondenheid lokken nieuwe vrijwilligers.

Theater Het Trefpunt

Met een tomeloze inzet van alleen maar vrijwilligers, programmeert dit theater in Warmond cabaret, muziek, toneel en kindertheater. Gevestigde, maar ook nieuwere namen treden op en tegen een schappelijke prijs. Theater geeft plezier, ontroering, ontspanning en verdieping. Het laat je verder kijken dan je eigen wereld. Ook tijdens de coronaperiode is steeds gekeken naar wat wel mogelijk was. Mocht de bar niet open, dan legden vrijwilligers flesjes water op elke stoel om maar iets te noemen.

Het theater bestaat nu 20 jaar en draait op ca. 50 vrijwilligers. Het geeft saamhorigheid in Warmond.

Wereldwinkel Sassenheim

Deze winkel voor Fair Trade producten tbv armoedebestrijding in ontwikkelingslanden draait volledig op ca 35 vrijwilligers. De basis is dat producenten van deze producten een eerlijke en reële vergoeding krijgen, zodat zij zich weer verder kunnen ontwikkelen. De verkoop vindt plaats vanuit de winkel en rechtstreeks aan een aantal grotere afnemers. Vrijwilligers kunnen hun talenten op allerlei manieren kwijt: inkoop van producten, inrichten van de winkel, de verkoop, etc.

Werkgroep Allerzielen in het Licht Voorhout

Elk jaar wordt door de 3-koppige werkgroep op 2 november {Allerzielen) de begraafplaats in het licht gezet om de doden te herdenken. Voor iedereen die een dierbare heeft verloren, pas of lang geleden, hier begraven of elders of gecremeerd. Dit gebeurt in samenwerking met veel vrijwilligers en ook de Oranje Vereniging. Op de avond is er aandacht voor elkaars gemis, omlijst door muziek, met een kop koffie. Er is voor elk graf een kaarsje, men kan een brief schrijven naar de hemel , etc. Vooral de sfeer en de onderlinge verbondenheid zijn de belangrijkste componenten. “Je moet er geweest zijn om te begrijpen hoe waardevol de mensen uit Voorhout dit vinden.”.

Skip to content