Één tegen Eenzaamheid

14 februari 2023 • Algemeen • Madelon Tullenaar

Wist je dat 41,7 procent van de inwoners van Teylingen aangeeft zich wel eens eenzaam te voelen? En dat 8,7 procent aangeeft zeer eenzaam te zijn? Zoveel mensen die zich eenzaam voelen, daar moeten we iets aan doen!

Bij eenzaamheid denken we vaak aan ouderen, maar dat is lang niet altijd het geval. Ook veel jongeren geven aan zich wel eens eenzaam te voelen. Het aantal eenzame mensen is de afgelopen jaren sterk gestegen en niet alleen in Teylingen, maar in het hele land.

Welzijn Teylingen is daarom door de gemeente gevraagd als coördinator voor een ‘gemeente brede aanpak’ tegen eenzaamheid. Het doel is eenzaamheid te signaleren, aan te pakken en te verminderen. Of liever nog: te voorkomen.

Momenteel wordt door inwoners, organisaties en professionals al veel gedaan in de aanpak van eenzaamheid, en met goede resultaten. Onze aanpak gaat in eerste instantie uit naar het vormen van een Teylinger netwerk tegen eenzaamheid. We willen bouwen aan een netwerk van zorg- en maatschappelijke organisaties, zoals welzijn en het verenigingsleven. En we zien ook graag dat ondernemers, winkeliers, woningcorporatie en inwoners zich bij dit netwerk aansluiten.

Met deze brede aanpak zetten we in op meer verbinding en uitwisseling tussen bestaande initiatieven en netwerken. Een brede Teylinger beweging tegen eenzaamheid, waarin we leren, delen en elkaar versterken. Want eenzaamheid is complex en kunnen wij alleen aanpakken door samen te werken.

We organiseren daarom op dinsdag 14 maart as een interactieve bijeenkomst over eenzaamheid in Theater Teylingen. Deze avond is van 19.00-21.00 uur en aansluitend is er een borrel. Deze bijeenkomst is de eerste stap naar het vormen van een lokaal netwerk. Wil je hier ook bij zijn? Dan kun je je hiervoor aanmelden via info@welzijnteylingen.nl of telefonisch op 0252 231 805.

Naar de inhoud springen