J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Statushouders

Per 1 januari is het project statushouders bij ons gestopt.

 

Ineke van Winden is coördinator integratie van statushouders, aangesteld door de Gemeente en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ineke initieert, coördineert en zorgt voor verbinding tussen instanties en individuen, zowel professionals als vrijwilligers, die zich bezighouden met statushouders.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog tot laag opgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans. Sommigen zijn christen, anderen moslim of juist weer uitgesproken atheïstisch. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Ineke van Winden adviseert en bemiddelt en zet zo nodig nieuwe integratieprojecten op. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen interesses en talenten. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen.