J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Profiel bestuurslid

Profiel bestuurslid van de Stichting Welzijn Teylingen

 

Inleiding

De Stichting Welzijn Teylingen heeft de opdracht het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen te stimuleren en de condities te scheppen die sociale samenhang, actieve participatie en leefbaarheid in de gemeente bevorderen. Daartoe houden de bestuursleden toezicht op de uitvoerende organisatie, is er gedurig overleg met de directeur, nemen zij initiatieven en doen zij voorstellen om het contact tussen de organisatie en de samenleving te optimaliseren.
 
Van bestuursleden wordt verwacht dat zij op organisatieniveau kunnen denken en verbanden kunnen leggen tussen de doelstellingen van de stichting en de behoeften in de samenleving. Het is van belang dat in de samenstelling van het bestuur een zinvolle diversiteit tot uiting komt. Bij voorkeur wonen alle leden in de gemeente Teylingen. Het bestuur functioneert als team, bestuurt op hoofdlijnen en straalt eenduidigheid uit naar de organisatie. Binnen dat team bestaan verschillende specifieke rollen: voorzitten, financieel toezicht, inhoudelijke deskundigheid op het gebied van welzijn, communicatie.