J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
ANBI status

Deze Anbi-status houdt in dat Welzijn Teylingen geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.
 
Voor u betekent het dat giften aan Welzijn Teylingen zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, zie bijvoorbeeld Notariëel schenken). Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken.
 
Fiscaalnummer: 0076.98.422
 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl