J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Privacyverklaring
Privacyverklaring Welzijn Teylingen
 
Contactgegevens:
J.P. Gouverneurlaan 40 B 
2171 ER Sassenheim 
Telefoonnummer: 0252-231805
E-mail: Info@welzijnteylingen.nl
Website: http://www.welzijnteylingen.nl/ 
 

1. Inleiding

Bij Welzijn Teylingen wordt gewerkt met persoonsgegevens van haar cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en relaties; in dit document ook wel betrokkenen genoemd. Welzijn Teylingen hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met en het beschermen van persoonsgegevens. Welzijn Teylingen voldoet daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna afgekort tot AVG) bij het verwerken en opslaan van uw gegevens.
In deze privacyverklaring staat omschreven op welke manieren Welzijn Teylingen met persoonsgegevens om gaat, deze verwerkt en bewaart. Ook wordt er ingegaan op de rechten die u als betrokkene heeft wanneer uw gegevens door Welzijn Teylingen verwerkt worden. De privacyverklaring is van toepassing op alle manieren waarop Welzijn Teylingen persoonsgegevens verwerkt. 
Wanneer u zich inschrijft bij Welzijn Teylingen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen.

 

2. Normale persoonsgegevens die Welzijn Teylingen verwerkt

Welzijn Teylingen verwerkt uw persoonsgegevens om u desgevraagd informatie, advies, diensten en/of hulpverlening te bieden. Wij gebruiken uw informatie onder andere om u een nieuwsbrief toe te sturen, u te informeren, diensten voor u uit te voeren en u op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in onze organisatie en ons aanbod.  
Ook verzamelen wij persoonsgegevens om te voldoen aan de wet- en regelgeving die geldt voor de belastingaangifte en het afhandelen van betalingen.
 
Welzijn Teylingen gebruikt persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegevens die gebruikt worden voor statistische onderzoeken zijn nooit tot u als individu te herleiden.
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om diensten aan u te kunnen leveren:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Bankrekeningnummer;
- Overige persoonsgegevens die u uit eigen beweging verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op https://www.vrijwilligersacademieteylingen.nl/ en https://www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl/  
- Cookies over uw activiteiten op onze website; https://www.welzijnteylingen.nl/,
https://www.vrijwilligersacademieteylingen.nl/ en https://www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl/.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Welzijn Teylingen verwerkt

Welzijn Teylingen verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als u een dienst van ons vraagt en als u schriftelijke toestemming geeft voor de registratie van deze gegevens. Welzijn Teylingen verwerkt uitsluitend bijzondere gegevens die nodig zijn om u passende diensten te verlenen, informatie te geven of om u in aanmerking te laten komen voor specifieke regelingen.  Dit zijn bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot uw mobiliteit, uw zorgwensen en eventuele lichamelijke en psychische gezondheidsklachten.
 

4. Gegevens van personen onder curatele

Welzijn Teylingen verwerkt persoonsgegevens van personen onder curatele wanneer wij hiervoor schriftelijke toestemming hebben ontvangen van de verantwoordelijke persoon.  

 

5. Verwerken van beeld- of geluidsmateriaal

Voor het verwerken van media vragen wij altijd schriftelijke toestemming aan de persoon die op het beeld-of geluidsmateriaal herkenbaar is, of aan de verantwoordelijke (bij onder curatele stelling of bij kinderen jonger dan 16 jaar). 
 

6. Nieuwsbrieven

Uitsluitend indien u zich daarvoor hebt ingeschreven, gebruikt Welzijn Teylingen uw naam en e-mailadres om u een of meerdere van haar nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere relevante informatie over de organisatie toe te sturen. Als u een nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan de mailing.
Wanneer u niet over een emailadres beschikt maar wel hebt aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen, sturen wij u de nieuwsbrief via de post. Hiervoor gebruiken wij uw naam en adresgegevens. Afmelding voor de nieuwsbrief via de post is mogelijk door te bellen met ons telefoonnummer: 0252-231805. 
 

7. Bewaartermijn voor persoonsgegevens 

Welzijn Teylingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 3 jaar nadat u voor het laatst contact met ons heeft gehad, informatie van ons heeft ontvangen of gebruik heeft gemaakt van onze diensten. Als u aan ons een betaling heeft gedaan of u heeft gebruik gemaakt van een financiële regeling vraagt de belastingdienst ons om uw persoonsgegevens en financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Wij bewaren dan alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.  
 

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Welzijn Teylingen deelt in sommige gevallen uw persoonsgegevens aan derden, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de door u gevraagde dienstverlening. Dit doen wij alleen met uw schriftelijke toestemming. Welzijn Teylingen deelt uw persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming wanneer de wet dit van ons vraagt of wanneer iemand in (levens)gevaar verkeert en het daardoor noodzakelijk is om uw persoonsgegevens door te geven.
 

9. Verwerkers

Welzijn Teylingen maakt gebruik van een klantenregistratiesysteem om uw gegevens te verwerken. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Als u wilt weten wie onze verwerkers zijn dan kunt u ons mailen via info@welzijnteylingen.nl. Wij sturen u dan een lijst van onze verwerkers.
 

10. Cookies

Welzijn Teylingen gebruikt technische en analytische cookies. Technische cookies onthouden uw voorkeurinstellingen en vergroten uw gebruiksgemak. Analytische cookies gebruiken wij om onze website te verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als betrokkene heeft u het recht op controle over uw persoonsgegevens. Dit is onder andere het recht op inzage, aanpassing, opvragen en verwijdering. 
Als u dit wilt kunt u bij ons langskomen om te zien hoe uw gegevens bij ons in het systeem staan. U kunt het ons laten weten als uw gegevens verkeerd in ons systeem staan, dan passen we die voor u aan. Mocht u uw gegevens aan een andere organisatie willen doorsturen dan kunt u uw gegevens opvragen. Als u niet meer wilt dat Welzijn Teylingen uw gegevens opslaat en gebruikt, u een grote wijziging door wilt geven, uw gegevens wilt opvragen of inzien kunt u dat via het mutatieformulier aan ons doorgeven. U kunt het mutatieformulier vinden op onze website www.welzijnteylingen.nl of langs komen bij ons op kantoor. Wij gaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het ontvangen van het formulier op uw aanvraag in. 
Natuurlijk zullen wij u altijd zo goed mogelijk helpen. Mochten wij echter niet op uw aanvraag in kunnen gaan of u niet binnen vier weken van dienst kunnen zijn, dan laten we de reden aan u weten. 
 

12. Beveiliging van persoonsgegevens

Welzijn Teylingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Bovendien bewaren wij uw gegevens zoveel mogelijk in ons registratiesysteem dat beveiligd is door middel van  meerdere wachtwoorden. 
Voor onze websites maken wij gebruik van een beveiligde verbinding zodat andere niet kunnen meekijken met de gegevens die u ons toestuurt. 
 

13. Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw privacy in verband met één van onze diensten waarvan u gebruik maakt. Vanzelfsprekend proberen wij uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen. U kunt daarvoor het beste eerst contact zoeken met de betrokken perso(o)n(en). 
Als u nadien de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, u nog vragen heeft of er zijn aanwijzingen voor gelekte persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: 0252 - 231805 of info@welzijnteylingen.nl. Wij lossen dan graag het probleem samen met u op. 
 
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling ervan. Dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. U vind het formulier daarvoor op onze website: https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/112/Klachten(reglement). 
 
U heeft ook altijd het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet samen met Welzijn Teylingen tot een oplossing komt. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Wijzigingen
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Grote wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.  U kunt de privacyverklaring altijd terug vinden op onze website.