J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Richtlijnen Sport- en Cultuurregeling
  • Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Een bijdrage kan door inwoners zelf bij Welzijn Teylingen worden aangevraagd of kan door het bestuur van de betreffende activiteit worden aangevraagd. .
  • Met een lid wordt bedoeld een inwoner van Teylingen die voldoet aan de inkomenscriteria voldoen en er sprake is van lidmaatschap van een vereniging.
  • De regeling is bedoeld om inwoners die te maken hebben met structureel beperkte financiële mogelijkheden, in staat te stellen lid te zijn of te worden van een activiteit op het gebied van sport en cultuur. Dit kan bij zowel commerciële als niet commerciële instellingen. Denk hierbij aan een abonnement op de sportschool. De activiteit hoeft niet in Teylingen gehuisvest te zijn.
  • De desbetreffende instanties ontvangen per lid een bedrag van maximaal € 150,- voor kosten lidmaatschap.
  • Voor jongeren tot 23 jaar die bij hun ouder(s) wonen wordt het inkomen van de ouders aan de inkomenscriteria getoetst.
  • Het is voor het bestuur van een desbetreffende activiteit niet verplicht een inkomenstoets te doen of hun leden inzage te vragen in de inkomensgegevens. Wel vraagt de gemeente het bestuur kritisch te overwegen of iemand voor de regeling in aanmerking komt. 
 
Aanvraag Sport- en Cultuurkorting
  • Aanmelden kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is via Welzijn Teylingen. Welzijn Teylingen vult dan samen met de aanvrager het formulier in. De tweede  mogelijkheid is via het bestuur van de desbetreffende activiteit waar men zich wil aanmelden. Samen regelt u de aanvraag van de korting. 
  • Het bestuur van de desbetreffende activiteit en het lid kunnen ervoor kiezen een formulier in te vullen om vast te leggen dat de vereniging de bijdrage heeft aangevraagd.
  • De gemeente kan bij twijfel de rechtmatigheid van de aanvraag toetsen door alsnog om de inkomensgegevens van een persoon te vragen. Indien blijkt dat de subsidie onterecht is verstrekt, moet het betreffende lid de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen