J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Gezocht 2 bestuursleden
Als welzijnsorganisatie werkt Stichting Welzijn Teylingen voornamelijk uit de behoefte en vraag van de inwoners van Teylingen en doet dat wijkgericht. Wij benaderen inwoners zoveel mogelijk vanuit de visie van Positieve Gezondheid, hiermee bedoelen wij ‘het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij gaan voor ‘zingeving’, ‘kwaliteiten van leven’ en ‘meedoen’. Onze organisatie bestaat uit 16 medewerkers, 5 bestuursleden en 120 vrijwilligers. 
 
Voor ons toezicht houdend bestuur zijn wij op zoek naar een: 
 

Bestuurslid met de portefeuille communicatie en lokale samenleving

en een:
 

Bestuurslid met de portefeuille organisatie en participatie 

(op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging)
 
Het gaat om uitdagende vrijwilligersfuncties die enkele uren per week vergen. Het profiel voor deze beide functies en die van het gehele bestuur is te lezen op www.welzijnteylingen.nl. Daar vindt u ook de sollicitatieprocedure, de statuten, bestuurs- en directiereglement en het jaaroverzicht 2018.
 
Geïnteresseerden in deze functies kunnen tot en met 24 juni aanstaande een motivatiebrief en cv sturen naar bestuur@welzijnteylingen.nl. t.a.v. de heer G. Hylkema onder vermelding van “bestuurslid communicatie” of “bestuurslid organisatie”. Voor vragen over deze functie kunt u bellen naar:
de heer Gert Hylkema, 06 5326 1802.
 

Volledig profiel inzien
Statuten bekijken

Jaarverslagen