J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vrijwilligersorganisaties en Corona

Deze pagina geeft tips en informatie. Gezien de snelle ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen kan het zijn dat er inmiddels recentere informatie beschikbaar is. Vaak geven de genoemde sites zelf de updates. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrieven die veel sites aanbieden. 

 

Tegemoetkomingen en fondsen bij financiële problemen door de corona-crisis

Er zijn verschillende regelingen voor maatschappelijke organisaties (verenigingen / stichtingen) om de corona-crisis te helpen overleven. We geven hier een overzicht van regelingen en fondsen waar u mogelijk iets aan heeft om de financiële schade te beperken. Met daarbij een korte uitleg. 
Het gaat om de volgende mogelijkheden:     
 
  • TOGS: Tegemoetkoming schade COVID-19 van de Rijksoverheid (tot uiterlijk 26 juni, 17 uur)
  • TVL: Tegemoetkoming vaste lasten mkb (waarschijnlijk vanaf eind juni)
  • Steun van de Rabobank
  • Steunfonds Maatschappelijke organisaties van de gemeente Teylingen (noodfonds)
  • Jacoba van Beierenfonds
Voor meer informatie en een overzicht van de mogelijkheden klik hier.

Kent u nog een andere mogelijkheid, laat het ons weten. Dan kunnen we de website aanvullen. Daarmee helpt u uw collega’s bij andere verenigingen. 


Checklist gevolgen corona-maatregelen

De corona-maatregelen hebben vele gevolgen, ook voor verenigingen. Maar waar moet je als vereniging aan denken?
Voor sportclubs zette het NOC-NSF alle aandachtspunten op een rij in een checklist. 
 
Deze checklist is eigenlijk ook heel inzichtelijk voor andere verenigingen en clubs. Vervang sportvereniging door de activiteiten van je eigen vereniging en de meeste vragen zijn direct (of met een kleine vertaling naar je eigen situatie) te gebruiken.
 
 


Hoe kan de vereniging de ALV organiseren in tijden van corona?

Verenigingen hebben de plicht een Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen. Vaak is daar ook een termijn aan verbonden, zoals binnen een aantal maanden na afronding van het boekjaar. Het is nu echter niet of straks beperkt mogelijk om mensen bij elkaar te brengen. De wetgever heeft dat onderkend en daarom een spoedwet aangenomen waarin wordt geregeld dat:
 
  • Een fysieke algemene vergadering kan worden vervangen door een digitale vergadering
  • Verlenging termijn mogelijk is voor het houden van algemene vergadering en het opstellen van jaarstukken met maximaal 4 maanden
  • Statutaire bepalingen aangaande het fysiek bijeenkomen van personen (bestuur, ALV, etc.) niet van toepassing zijn.

De spoedwet vervalt weer per 1 september 2020. Hier leest u de voorwaarden.
 

Invulprotocol buurthuizen en ontmoetingsplekken

(bericht van de LSA: netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties)
 
Op 1 juni 2020 mogen buurthuizen en ontmoetingsplekken de deuren weer openen voor 30 mensen. Afhankelijk van hoe goed het virus onder controle is, mogen vanaf 1 juli nog meer mensen naar een ontmoetingsplek komen. Natuurlijk zijn de maatregelen onder voorbehoud: het kan zijn dat richtlijnen van RIVM en de overheid nog wijzigen of worden terug gedraaid. 
Gezamenlijk met allerlei inwoners is een invulprotocol opgesteld. Dat laat zien waar je aan moet denken en waar je een beslissing over moet nemen als je veilig open wil gaan. Als je alle punten en vragen doorloopt, heb je aan het eind van de rit een protocol op maat voor je organisatie. Het invulprotocol is uitgebreid. Je kunt bij elk onderdeel bedenken of het van toepassing is op jouw initiatief. Zo niet, dan kun je die alinea gewoon verwijderen uit het document. Je kunt natuurlijk ook zelf een onderdeel toevoegen dat (nog) niet in het invulprotocol staat. Kijk op https://www.lsabewoners.nl/download-invulprotocol-buurthuizen-ontmoetingsplekken/
 
Ook het protocol van Cultuurconnectie, de branche organisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.  geeft gedetailleerde informatie over waar aan te denken om uw ontmoeting of activiteit zo veel mogelijk corona-proof te maken. Lees hier de richtlijnen en protocollen 
 

Zingen net zo risicovol als hoesten?

Door diverse deskundigen wordt gewaarschuwd om niet binnen in groepen te zingen, zoals kerken of koren. Bij zingen komen veel vochtdruppels naar buiten. Hoe luider, hoe meer. Ook ruim afstand houden tussen de zangers in lijkt niet veilig genoeg. Of dat nu 1,5 meter, 4 meter of 8 meter is. Als er geen wind is, blijven kleine druppels rondhangen. Vooral in vochtige lucht, als er minder verdamping optreedt. Ze kunnen dan wel 10 meter ver komen. Of nog veel verder, via ventilatiesystemen of de airco.
 
Lees meer in deze artikelen: