J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Bestuurslid met juridische achtergrond

 

 

 

“Ik zou graag mijn steentje bij willen dragen aan een organisatie met maatschappelijk belang. Mijn kennis, expertise en ervaring die ik gaandeweg heb opgebouwd is waardevol en ben ik bereid te delen in een bestuurlijke omgeving. Ik denk graag mee over het beleid, stel me op als sparringpartner voor de directeur en overige bestuursleden en maak hier graag enkele uren per maand voor vrij”.

 

 


Herkenbaar? Dan zouden wij jou graag ontmoeten! Want wij zoeken een…


Toezichthoudend Bestuurslid

met Juridische achtergrond op vrijwillige basis

 

DE ORGANISATIE

Stichting Welzijn Teylingen draagt bij aan het welzijn van inwoners in de gemeente Teylingen. Wij bieden vraaggericht advies en praktische ondersteuning als het gaat om mantelzorg, zelfstandig thuis wonen, sociale contacten, vrijwilligerswerk en buurt initiatieven. De Stichting bestaat uit 12 medewerkers, circa 120 vrijwilligers en een breed partnernetwerk in het sociaal en medisch domein.

 

TOEZICHTHOUDEND BESTUUR

Ons bestuur bestaat momenteel uit 4 leden die met hun eigen specifieke kennis en expertise een bijdrage leveren aan Welzijn Teylingen. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een eigen portefeuille en vormt een klankbord en sparringpartner voor de directeur en overige bestuursleden. Een groot deel van de taken zijn gedelegeerd aan de directeur en het bestuur houdt toezicht op de uitvoering hiervan.

 

ENTHOUSIAST?

Ben je woonachtig in de gemeente Teylingen of nabij omgeving? Heb je voldoende vaardigheden en kennis vanuit juridisch oogpunt? Ben je bereid mee te denken in strategische ontwikkeling? En stel je je beschikbaar voor enkele uren per maand? Neem dan contact op met bestuursvoorzitter Maria Groenewegen. E-mail: bestuur@welzijnteylingen.nl

Voor meer informatie: het profiel van het bestuur de statuten en het jaaroverzicht 2019