J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vrijwilligerswerk, UWV en bijstand

Vrijwilligerswerk doen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering mag, als het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken onbetaald worden gedaan bij de (niet-commerciële) organisatie  die het vrijwilligerswerk aanbiedt. Het gaat om vrijwilligerswerk bij zogenaamde ANBI- of SBBI-organisaties. Het aantal uren maakt dan niet uit, als de vrijwilliger maar aan de verplichtingen van het UWV of de bijstand kan blijven voldoen. 

 
Vrijwilliger met een uitkering van UWV?
Als je een uitkering krijgt van het UWV en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, is het belangrijk om dat aan het UWV te melden. Deze instantie toetst dan of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk volgens de regeling. Daarnaast moet je natuurlijk kunnen blijven voldoen aan jouw andere verplichtingen voor het UWV. 
 
Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om verdringing  van banen te voorkomen.
De instelling waar de werkzaamheden worden verricht moet een maatschappelijk doel hebben of bijdragen aan maatschappelijk nut. Hieronder wordt verstaan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI. Welzijn Teylingen is bijvoorbeeld een ANBI-organisatie.
 
Als je het vrijwilligerswerk al deed voor je werkloos werd, mag je dat in principe blijven doen.  Het soort activiteiten en het aantal uren moet dan wel gelijk blijven. Het is wel verplicht om jouw vrijwilligerswerk te melden.
 
Voor de precieze uitleg van de regels kun je het beste contact opnemen met de ISD. Deze dienst bepaalt hoe in jouw situatie de regels worden toegepast. 
 
Als je een uitkering krijgt van de ISD en je doet vrijwilligerswerk, kun je het beste contact opnemen met het UWV. Het UWV of de Sociale Dienst (ISD) bepaalt hoe in jouw situatie de regels worden toegepast. 
 
Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
Het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk) zal de regeling vrijwilligerswerk en WW met het ministerie evalueren. Daarom wil het NOV graag horen hoe de regeling in de praktijk uitpakt. Mensen en organisaties die vinden dat het UWV onterecht vrijwilligerswerk afwijst, kunnen dit melden bij het NOV. Ga naar het meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
 
 
Vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers met een UWV-uitkering
Soms krijg je een onkostenvergoeding voor je vrijwilligerswerk.
Met ingang van 2021 is de maximale vrijgestelde onkostenvergoeding € 180 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per jaar. Ook geldt er een maximumvergoeding per uur (afhankelijk van je leeftijd). 
Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.
Krijg je niet meer dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar? Dan heeft dit in principe geen gevolgen voor je uitkering van het UWV.
Ontvang je een hogere onkostenvergoeding? Dan gaat het UWV ervan uit dat je betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk.Het bedrag van de vergoeding wordt dan afgetrokken van de uitkering.
 
In principe mogen uitkeringsgerechtigden van de ISD hetzelfde ontvangen als andere vrijwilligers, behalve mensen jonger dan 27 die een bijstandsuitkering ontvangen. Zij zijn in de Participatiewet uitgezonderd en het is verstandig dat zij bij de Sociale Dienst controleren of zij echt de regels volgen. Ook is het mogelijk dat de uitkeringsinstanties aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld een meldingsplicht. Het is daarom altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren naar de regels rondom de uitkering en het doen van vrijwilligerswerk.