J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vrijwilligerswerk en UWV

Vrijwilligerswerk doen met een WW-uitkering mag, als het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken onbetaald worden gedaan bij de (niet-commerciële) organisatie  die het vrijwilligerswerk aanbiedt. Het gaat om vrijwilligerswerk bij zogenaamde ANBI- of SBBI-organisaties. Het aantal uren maakt dan niet uit, als de vrijwilliger maar aan de verplichtingen van het UWV kan blijven voldoen. 

 
Deze aangepaste regeling geeft meer ruimte om bij werkloosheid vrijwilligerswerk te mogen doen.
 
Vrijwilliger met een WW-uitkering?
Als u een WW-uitkering heeft en u wilt vrijwilligerswerk gaan doen, is het belangrijk om dat aan het UWV te melden. Het UWV toetst dan of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk volgens de regeling. Daarnaast moet u natuurlijk kunnen blijven voldoen aan uw andere verplichtingen voor het UWV. 
Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om verdringing  van banen te voorkomen.
De instelling waar de werkzaamheden worden verricht moet een maatschappelijk doel hebben of bijdragen aan maatschappelijk nut. Hieronder wordt verstaan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI. Welzijn Teylingen is bijvoorbeeld een ANBI-organisatie.
 
Als u het vrijwilligerswerk al deed voor u werkloos werd, mag u dat in principe blijven doen.  Het soort activiteiten en het aantal uren moet dan wel gelijk blijven. Het UWV verplicht u om uw vrijwilligerswerk te melden.
 
Voor de precieze uitleg van de regels kunt u het beste contact opnemen met het UWV. Het UWV bepaalt hoe in uw situatie de regels worden toegepast. 
 
De volledige tekst van de regeling vindt u hier.
 
Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
Het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk) zal de regeling vrijwilligerswerk en WW met het ministerie evalueren. Daarom wil het NOV graag horen hoe de regeling in de praktijk uitpakt. Mensen en organisaties die vinden dat het UWV onterecht vrijwilligerswerk afwijst, kunnen dit melden bij het NOV. Ga naar het meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
 
 
Vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers met een UWV-uitkering
Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk.
De maximale onkostenvergoeding is € 170 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per jaar. Ook geldt er een maximumvergoeding per uur. Bent u 23 jaar of ouder? Dan mag u niet meer dan € 4,50 per uur krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan geldt een maximum van € 2,50 per uur. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.
Ontvangt u een hogere onkostenvergoeding? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Wij trekken het bedrag dat u heeft ontvangen dan af van uw uitkering.