J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Onderzoek naar respijtzorg in de bollenstreek

Welzijn Teylingen onderzocht op verzoek van de bollen5gemeenten de situatie rond respijtzorg in de Bollenstreek. Respijtzorg geeft de mantelzorger even een adempauze, bijvoorbeeld oppas aan huis, een activiteit buitenshuis of logeerverblijf voor degene voor wie zij zorgen.

 

Mantelzorgers vinden het moeilijk om zo’n adempauze (respijt) te regelen zoals zij dat zelf nodig hebben. De bollen5 gemeenten hebben Welzijn Teylingen gevraagd te onderzoeken wat de behoefte is aan respijtzorg in onze regio, welk aanbod er is en waar verbetermogelijkheden zijn.

 

Welzijn Teylingen heeft mantelzorgers en aanbieders van respijtzorg daarover een vragenlijst gestuurd. Aan de hand daarvan is het rapport: “Naar duurzame respijtzorg in de Bollenstreek” geschreven dat deze week is aangeboden aan de wethouders van de vijf bollengemeenten

 

Uit het onderzoek is met name gebleken is dat er voldoende mogelijkheden lijken voor respijtzorg, maar dat mantelzorgers en hulpverleners vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Daarnaast blijkt het soms ingewikkeld te zijn om respijtzorg ook echt te regelen.

 

Aanbevelingen:

In het rapport hebben we aanbevelingen gedaan. Belangrijke verbeterpunten zien wij op het gebied van:

 

  • Verbeteren van de bekendheid met respijtzorg en informatie over de mogelijkheden en eventuele bekostiging.
  • Beter aansluiten op de wensen van de mantelzorger en de zorgvrager. Dat betekent goed luisteren naar wat het best past bij de situatie van de mantelzorger. En maatwerk leveren, dus respijtzorg aanbieden die gewenst is.
  • Onderzoeken waar de echte knelpunten liggen tussen behoefte en aanbod. Zo is duidelijk geworden dat het heel erg ingewikkeld is om een tijdelijk verblijf te regelen van meer dan 3 dagen.
  • Belangstellenden kunnen het rapport hier downloaden. Deelnemers aan het onderzoek worden ook geïnformeerd over het rapport. U kunt ook de samenvatting bekijken.

 

Het volledige rapport is te downloaden vanaf deze website, evenals de samenvatting.