J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Missie en Visie

Onze missie is als volgt:

Welzijn Teylingen is de verbindende schakel voor alle inwoners in de gemeente Teylingen, die iets te vragen en iets te bieden hebben op het gebied van welzijn. Welzijn Teylingen gaat uit van ieders eigen kracht en waar mogelijk van wederkerigheid. Welzijn Teylingen is betrokken bij en creatief in de verbindingen die ze maakt.
 
Onze visie voor de komende jaren luidt:
Welzijn Teylingen speelt een actieve rol in tijdige signalering, bevorderen van inclusie en zo lang mogelijk uitstellen van formele zorg. We maken het mogelijk voor inwoners van Teylingen om maatschappelijk actief te zijn. We regisseren, verbinden en faciliteren initiatieven van inwoners en organisaties die bijdragen aan de zelfredzaamheid van alle inwoners en aan de sociale samenhang binnen de gemeente. Daarnaast blijft Welzijn Teylingen individuele ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners. 
 
Om dat te kunnen doen vormen we een professionele, resultaatgerichte organisatie van beroepskrachten en vrijwilligers, die uitgaat van de vraag van de inwoner en de samenleving. Onze werkwijze is verbindend, innovatief, flexibel en resultaatgericht. We willen dichtbij staan en benaderbaar zijn voor inwoners en maatschappelijke organisaties. We zijn deskundig op het gebied van welzijn en hèt aanspreekpunt voor de gemeente op het gebied van ontwikkelingen in welzijn.