J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
SassemBourg

Buurtkamer SassemBourg is een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud binnen. De Buurtkamer is gevestigd op de eerste verdieping in SassemBourg, Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim. Buurtbewoners kunnen samen in een Buurtkamer activiteiten voor en met elkaar organiseren; denk aan creatieve bijeenkomsten, lezingen, informatieochtenden of wandelingen. Zij bepalen zelf met elkaar welke inhoud de Buurtkamer krijgt.

Behalve de Buurtkamerbijeenkomsten maandag t/m dinsdag van 10.00 - 12.00 uur  en woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 11.00 uur kan er van alles worden georganiseerd. Loop gerust eens binnen om te komen kijken. Nieuwe initiatieven zijn welkom.


Er zijn enkele vaste activiteiten:ZONDAG
Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.

Welzijn Teylingen stelt haar ruimte in SassemBourg beschikbaar voor de wekelijkse bijeenkomsten van de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.  (SVNL). De stichting heeft zich als doel gesteld om integratie van de Syrische vrouw in Nederland te bevorderen.In de Syrische cultuur wordt de vrouw gezien als degene die invloed heeft op haar kinderen en toekomstige generaties.De stichting wil deze rol onderstrepen in de Nederlandse samenleving met de hier geldende normen en waarden.

Zij komen iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur samen om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei actuele thema’s.
Contactpersoon: mw. Araa Al Jaramani,  email:  syrischevrouwen@gmail.com

Nice To Meet You!
Nice  To Meet Youd, is een initiatief dat een keer per 2 maanden een vrouwen-ontmoetingsavond organiseert voor moslims, christenen en andere vrouwen die geïnteresseerd zijn om elkaar te ontmoeten en beter leren kennen. De invulling van de avond bestaat afwisselend uit een activiteit en een gesprekthema.

Zondagavond (1x per 2 maanden) van 20:00-22:00, inloop 19:45

Contactpersoon: Inge den Hollander. Email: idenhollander@hotmail.com

Data  seizoen  2017/2018: 10 september, 5 november, 7 januari, 4 maart, 6 mei, 1 juli
 

MAANDAG en DINSDAG 
Buurtkamer van 10.00 - 12.00 uur


Maandag van 15.00 tot 16.15 uur biedt ActiVite in onze ruimte in Sassembourg een Spelletjesmiddag aan, waaronder sjoelen. Iedereen is welkom!WOENSDAG
Buurtkamer 10.00 - 11.00 uur (gastvrouw/heer ActiVite )

Ruimte vanaf 11.00 uur beschikbaar voor overige buurtinitiatieven. Voor meer informatie, invullingen of een idee hierover, kunt u contact met ons opnemen.DONDERDAG
Buurtkamer van 10.00 tot 11.00 uur (gastvrouw/heer ActiVite).VRIJDAG
Buurtkamer van 10.00 - 11.00 uur (gastvrouw/heer Activite)OOK EEN IDEE VOOR DE BUURTKAMER? Voor meer informatie of het aanmelden van nieuwe initiatieven, klik hier.