J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Noodfonds Teylingen

Dit Noodfonds is bestemd voor inwoners/huishoudens van Teylingen met financiële problemen waar sprake is van een acute noodsituatie. Het gaat altijd om een beperkte financiële bijdrage (maximaal € 1.500,=) in de vorm van een lening.

 
De gemeente hoopt dat op deze wijze in individuele situaties een snelle oplossing kan worden gegeven om grotere problemen te voorkomen. Klik hier om voorbeelden te bekijken waarvoor een lening zou kunnen worden aangevraagd. 

Welzijn Teylingen voert de regeling uit.
 
Wilt u een aanvraag indienen?
Als u een financieel probleem hebt waarvoor het Noodfonds een oplossing zou kunnen bieden, vul dan het aanvraagformulier in. 
 
 
U kunt ook een papieren formulier ophalen bij Welzijn Teylingen. Het formulier levert u in bij: Welzijn Teylingen, J.P. Gouverneurlaan 40B, 2171 ER Sassenheim, of via e-mail aan info@welzijnteylingen.nl.
 
Afhandeling aanvraag
Na ontvangst van uw formulier neemt een medewerker van Welzijn Teylingen contact met u op.
 
U krijgt dan informatie over wat er nodig is om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Samen met u wordt bekeken hoe u de benodigde gegevens kunt verzamelen.
 
Welzijn Teylingen of Kwadraad kan u daarbij ondersteunen. Als u al contact hebt met een (andere) hulpverlenende instantie, kunt u die ook vragen u te helpen.
 
De aanvraag wordt beoordeeld door een medewerker van Welzijn Teylingen en een medewerker van Kwadraad. Er wordt zo snel mogelijk gewerkt om een besluit te nemen. Zodra er voldoende informatie binnen is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 3 werkdagen bericht.
 
Uitgangspunten Noodfonds
Het Noodfonds is alleen bedoeld voor een financieel probleem dat snel opgelost moet worden, incidenteel is en kan worden opgelost met een eenmalige bijdrage. Het benodigde bedrag moet beperkt zijn. Voordat een bijdrage kan worden verleend, wordt eerst onderzocht of er geen andere mogelijkheden zijn om de situatie op te lossen, bijvoorbeeld uit de Bijzondere bijstand of vanuit de zorgverzekering. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook gekeken of een bijdrage uit het Noodfonds erger kan voorkomen, voor de aanvrager en/of voor de maatschappij. De Bijdrage wordt in principe verstrekt al renteloze lening. De aanvrager dient een machtiging af te geven tot incassering van de terugbetaling (eventueel in termijnen)
 
Klik hier voor de uitgangspunten van het Noodfonds.
Klik hier voor gemeentelijke beschikking van 30 september 2015.
 
Voorbeelden
 
Situaties waarin een uitkering uit het Noodfonds kan worden overwogen:
  • Bij verhuizing van de ene gemeente naar de andere; afwijkende regels voor uitkeringen in gemeentes kunnen er voor zorgen dat mensen korte tijd zonder geld zitten 
  • Het kan gebeuren dat iemand teveel toeslag heeft gekregen van de Belastingdienst. Wanneer de Belastingdienst dit bedrag in één keer terugvordert van iemand met een heel klein inkomen, wordt het moeilijk om ook nog de vaste lasten te betalen.  
  • Voorkomen van afsluiting van energie en water bij achterstallige betalingen. 
  • Wanneer door gevangenisopname vanwege onbetaalde boetes baanverlies dreigt, waardoor iemand zijn inkomen kwijtraakt. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator uitvoering Noodfonds Teylingen.
 
Welzijn Teylingen is op maandag t/m donderdag geopend van 9 - 15 uur  en op vrijdag van 9 - 13.00 uur.
Telefoonnummer: 0252 - 231805.
 
© 2016 Welzijn Teylingen | Home Contact Nieuws Beheer