J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Nieuws Welzijn Teylingen
11 april; Autisme en Vrouwen

 Ontmoetingsbijeenkomst: Autisme en Vrouwen 

 
Over autisme bij vrouwen is minder bekend dan over autisme bij mannen. Toch komt het vaker voor dan men denkt. De uitingsvormen tussen mannen en vrouwen zijn vaak verschillend.

Op donderdagavond 11 april  wordt er een autismebijeenkomst georganiseerd in Noordwijkerhout over dit onderwerp. Iedereen die belangstelling heeft voor autisme is welkom.

Autisme kenmerkt zich soms bij vrouwen anders dan bij mannen. Daardoor wordt het nog te weinig herkend.

Helen is een vrouw met ASS. Haar partner Geert is een man met ASS. Ondanks dezelfde diagnose bevinden zij zich op verschillende plekken in het Autismespectrum. Tijdens een avondvullende presentatie reflecteren zij op persoonlijke ervaringen tijdens verschillende fasen van hun leven, vriendschappen en relaties maar ook hun talenten en beperkingen. Daarbij kijken ze naar onderlinge verschillen, overeenkomsten en ook wat ze denken nodig te hebben gehad op moeilijke momenten. In combinatie met bestaande theorieën en cijfers  hopen zij een allround beeld te geven waar zowel andere mensen met ASS alsmede hun ouders/verzorgers en professionele begeleiders iets van opsteken. De verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme zullen duidelijker worden.

De bijeenkomst is bij Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4P1, 2211 NA in Noordwijkerhout. De deuren gaan om 19:30 open. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Voorafgaand en na afloop van de lezing is er een informatiemarkt. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Er wordt wel verzocht vooraf aan te melden bij de NVA Zuid-Holland via talitha.kaptein@planet.nl o.v.v. ‘autisme bijeenkomst 11 april’ 

In de vijf gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek worden roulerend bijeenkomsten georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een apart thema. Deze avond wordt georganiseerd door Gemeente Noordwijk, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting MEE en een groep ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn diverse organisaties vertegenwoordigt op de informatiemarkt.