J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Nieuws Welzijn Teylingen
23 mei Autisme in combinatie met ....(co morbiditeit)

Het komt nogal eens voor dat mensen met autisme eerst een andere diagnose krijgen voordat de diagnose ‘autisme’ wordt gesteld. Daarnaast hebben mensen met autisme vaak ook last van andere klachten bijvoorbeeld van depressiviteit of angsten. Ook wel co morbiditeit genoemd. Door overlap van klachten is autisme lastig vast te stellen met de kans op een verkeerde aanpak of foutieve behandeling.

Patty van Amsterdam  is GGZ agoog en autismespecialist.  Met haar lezing hoopt zij inzicht te geven in de meest voorkomende co morbiditeit bij ASS. Zij probeert antwoord te geven op vragen als: Wat valt onder autisme en wat onder OCD? Waarom krijgen vrouwen vaak eerst de verkeerde diagnose? Waarom zijn mensen met ASS vaak gevoeliger voor depressie of een angststoornis?

Wilma van Galen is coördinator bij het autismenetwerk in deze regio. In het verleden heeft ze hoogbegaafden begeleid. Vijf jaar geleden heeft ze net als haar jongste dochter, de diagnose Asperger gekregen.  Wilma zal uitleggen wat volgens haar het verschil tussen hoogbegaafd en autisme is, maar ook hoe hoogbegaafdheid van invloed is op autisme en vice versa. Daarnaast zal ze iets vertellen over haar persoonlijke ervaringen.

INFORMATIEMARKT

Tijdens de bijeenkomsten wordt er door de aanwezige welzijnsorganisaties een informatiemarkt opgezet. Op deze informatiemarkt kunt u, foldermateriaal inzien en meenemen, vrijblijvend adviezen vragen aan de (ervarings)deskundigen en informatie verzamelen over autisme. 

PROGRAMMA 
U bent vanaf 19.30 uur welkom. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.45 uur. Voorafgaand en na afloop van de lezing kunt u tot 22.00 uur de informatiemarkt bezoeken.

DATUM:  23 mei 2019
LOCATIE: Fioretti College, Van den Endelaan 5A, 2182 ES Hillegom. 
PARKEREN: Er is ruime parkeergelegenheid naast het gebouw. 
INGANG: Graag de hoofdingang via de brede trap aan de voorzijde van het gebouw gebruiken.
De achteringang is toegankelijk voor mindervaliden

AANMELDEN 
Wel graag van te voren aanmelden via: info@welzijnskompas.nl o.v.m. ‘autisme bijeenkomst 23 mei’ of bellen op werkdagen  tussen 09.00 uur en 12.30 uur naar 0252-757100.

Autisme Bijeenkomsten Duin & Bollenstreek
De mantelzorgorganisaties uit de Duin en Bollenstreek organiseren samen met een groep ervaringsdeskundigen, MEE ZHN, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Nederlandse Vereniging voor Autisme Zuid Holland, vijf ontmoetingsbijeenkomsten Autisme. Niet alleen zijn deze bijeenkomsten interessant voor mensen met autisme en zijn of haar directe omgeving, maar ook voor professionals, scholen, gemeenten en andere belangstellenden. Het is een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor iedereen.


Planning 2019:

19 september - Noordwijk
Autisme en Wonen

21 november – Sassenheim
Autisme en Verlies