J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Nieuws Welzijn Teylingen
Vrijwilligersorganisatie heeft u al doorgegeven wat u wilt?

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Teylingen verzetten enorm veel werk voor de eigen leden, de leefomgeving en samenleving, en vaak ook voor zichzelf. Vrijwilligerswerk brengt soms knelpunten met zich mee, uitdagingen of de noodzaak te vernieuwen of te ontwikkelen. Voor dergelijke vragen kunnen organisaties terecht bij Welzijn Teylingen. Welzijn Teylingen wil graag weten hoe haar dienstverlening nog beter kan aansluiten op de vragen en wensen van vrijwilligersorganisaties. Om deze informatie te verzamelen heeft Welzijn Teylingen een vragenlijst uitgezet.

Welzijn Teylingen biedt allerlei informatie en diensten aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in Teylingen. Te denken valt aan cursussen (via de vrijwilligersacademiebollenstreek.nl), een vacaturebank voor vrijwilligerswerk, een nieuwsbrief voor vrijwilligersorganisaties, bestuursondersteuning, de Teylinger Prijs, etc.

Welzijn Teylingen reageert daarbij op signalen uit het veld: vraag naar een cursus over bepaalde onderwerpen, hoe kunnen er meer vrijwilligers worden gevonden, de behoefte om iemand mee te laten denken over een bepaald bestuursvraagstuk, etc. Het welzijnswerk kent en spreekt weliswaar veel mensen in Teylingen, maar niet iedereen even goed. Daarom worden alle organisaties die in Teylingen werken met vrijwilligers opgeroepen om Welzijn Teylingen te helpen een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte. Dat kan door de vragenlijst op de website in te vullen: https://www.survio.com/survey/d/wat-wil-de-vrijwilligersorganisatie

De enquête staat open tot en met 15 januari 2020. De resultaten zullen worden verwerkt in het plan van aanpak voor 2020. Via de Nieuwsbrief aan vrijwilligersorganisaties zal een samenvatting van de resultaten worden verspreid.