J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Nieuws Welzijn Teylingen
Nog meer samenwerken in de wijk.

Op 09 september hebben Marente, Welzijn Teylingen en MBO Rijnland concrete afspraken gemaakt over het versterken van hun samenwerking in de wijk. Binnen het leerwijkcentrum gaan een aantal wijkverpleegkundigen van Marente nauw samenwerken met Paul en Jolanda en de stagiairs van MBO Rijnland. De doel hiervan is om welzijnsvragen van Thuiszorg cliënten tijdig te identificeren en naar de juiste partner te verwijzen. Daarnaast gaan MBO studenten deelnemen aan de learning community van Marente.

Ze gaan samen de volgende vragen beantwoorden:

Wat is een zorg/welzijnsvraag => creëren van een gemeenschappelijke beeld
Wat signaleren wijkverpleegkundigen op het niveau van welzijn => concrete casussen bespreken
Wie kan een rol spelen bij de verschillende vraagstukken?
Wat hebben wijkverpleegkundige nodig om deze signalen door te geven aan de juiste partij?
Hoe kunnen de verschillende vraagstukken beantwoordt worden (bestaande aanbod, nieuw aanbod?)?

Hiermee wordt de samenhang tussen zorg en welzijn binnen het kader van positieve gezondheid versterkt. 
De doel van deze samenwerking is om op termijn één werkwijze te ontwikkelen voor alle buurten binnen Teylingen.