J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Agenda Welzijn Teylingen
Workshop: privacy wetgeving binnen de vrijwilligersorganisaties.

01-10-2018
20.00 - 22.00 uur
wordt later bekend gemaakt

Per 25 mei jl is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in Europa) een feit. Doel van deze nieuwe wet is bescherming van de privacy doordat individuen het recht krijgen om hun opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen, verwijderen of zelfs over te dragen naar een andere partij. Voor de informele hulp- en vrijwilligerswerksector natuurlijk heel wenselijk. 


Met de ruim 99 wetteksten in algemene juridische worstelen diverse vrijwilligersorganisaties en stichtingen nog steeds om deze goed te verwerken. Als ondersteuning biedt Welzijn Teylingen op 1 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur een workshop aan over de AVG.
 
Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op een aantal belangrijke uitgangspunten van de wet. Dat wordt gedaan aan vragen die er nog zijn vanuit de stichtingen en verenigingen. Men leert van elkaar en krijgt inzichten in aspecten waar men zelf niet aan gedacht heeft. Ivonne Verkes, gespecialiseerd in de procesmatige kant van de wet, faciliteert het gesprek en zorgt voor een handige checklist, waarmee je de verschillende aspecten meer handen en voeten kan geven. 

Aanmelden
Aanmelden kan via de website  https://www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl/aanbod.
Voor vragen over deze workshop kan men terecht bij Welzijn Teylingen telefoon: 0252 231805