Bestuur en Organisatie

Stichting Welzijn Teylingen heeft de opdracht het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen te stimuleren en de condities te scheppen die sociale samenhang, actieve participatie en leefbaarheid in de gemeente bevorderen. Daartoe houden de bestuursleden toezicht op de uitvoerende organisatie, is er gedurig overleg met de directeur, nemen zij initiatieven en doen zij voorstellen om het contact tussen de organisatie en de samenleving te optimaliseren.

Het bestuur bestaat statutair uit vijf personen
  1. Maria Groenewegen, voorzitter
  2. Maarten Groothuis, portefeuille Financiën
  3. Jille Kammeraat, portefeuille Communicatie
  4. Aisia Okma, portefeuille Positieve gezondheid
  5. Rob Gommans, portefeuille Personeel en Organisatie

Desgewenst zijn bestuursreglement en directiestatuut opvraagbaar via info@welzijnteylingen.nl onder vermelding van: Inzien bestuursregelement.

Ga naar de inhoud