De genomineerden voor de Teylinger Vrijwilligersprijzen 2023

30 oktober 2023 • Algemeen • Madelon Tullenaar

We hebben maar liefst 14 genomineerden voor de Teylinger vrijwilligersprijzen 2023. Van 18 t/m 3 december mag het publiek haar stem uitbrengen via een internetpoll.

Hiervoor stellen wij graag alle genomineerden aan je voor. Dit doen we doormiddel van een vlog die terug te vinden is op onze socialkanalen.

Even voorstellen…

Kindervakantieweken Warmond
In de laatste week van de schoolvakantie organiseren zo’n vrijwilligers uit Warmond de kindervakantieweken, al ruim 35 jaar. Dit jaar deden 160 kinderen mee. Ouders en vrijwilligers bezorgen hen onvergetelijke dagen in de buitenlucht, volop beweging en avontuur. De vakantieweken verbinden kinderen en hun ouders binnen dorp (en inmiddels ook in Teylingen), geven alle kinderen een kans om mee te doen, betrekt alle generaties,  en lopen niet weg voor actuele maatschappelijke thema’s.

Vrijwilligersploeg van Langeveldshof
Langeveldshof is er voor mensen die baat hebben bij een of meer gezellige ochtenden of middagen per week, met zorg en activering. Deze ontmoeting geeft hen structuur, leuke activiteiten, beweging en vooral gezelligheid. De activiteiten worden bedacht en uitgevoerd door vrijwilligers en er is één verzorgende bij elke groep. Vijf dagen per week. Dat betekent voor deelnemers en vrijwilligers veel. Een van de vrijwilligers: “Ik ben verkocht”, de mensen brengen zoveel warmte terug. We hebben heel veel schik. Het is niet altijd alleen maar leuk; er zijn ook verdrietige of intense verhalen. Daar luisteren we naar.”

Buurtkast Voorhout
De Buurtkast Voorhout is bedoeld voor mensen die het financieel lastig hebben. Uit deze kast kunnen mensen gratis eten/drinken pakken als ze dat niet zelf kunnen betalen. De buurtkast is neergezet en voor de eerste keer gevuld door een betrokken inwoner; inmiddels zetten steeds meer mensen uit de buurt etenswaren (houdbaar of vers) in de kast, en ook andere artikelen, zoals handdoeken en speelgoed. Ook de lokale basisschool is betrokken geweest bij de aandacht voor armoede en het verzamelen van producten voor de buurtkast. De buurtkast is ontstaan vanuit de eigen betrokkenheid. “Ik vind dat je een ander moet helpen”.  

EHBO Sassenheim
De vrijwilligers van EHBO Sassenheim zorgen voor de veiligheid tijdens evenementen. Zonder EHBO-ers geen evenementen, want de gemeente vereist bij de vergunningverlening paraatheid voor eerste hulp. Behalve deze inzet verzorgt de EHBO Sassenheim ook steeds vaker workshops voor scholen en ook voor organisaties met vrijwilligers. Zo delen zij hun kennis en kunnen ze ook nieuwe vrijwilligers werven. De EHBO heeft ca. 50 vrijwilligers, allen lid van de vereniging en getraind door de vereniging.

Beheer Kasteel Teylingen
Sinds 10 jaar beheren vrijwilligers de ruïne van Teylingen. Er wordt regelmatig geklust door de ca. 40 vrijwilligers. De vrijwilligers willen vooral de geschiedenis van het kasteel levend houden. Zij doen dit door openstelling, activiteiten en allerlei evenementen. Vrijwilligers vertellen en verbeelden het verhaal van de ruïne, er wordt samengewerkt met scholen en men kan er zelfs trouwen. Jong en oud raken zo betrokken bij de geschiedenis, als bezoeker of als vrijwilliger.

Basketbalcourt Forwodians
Door de groei van basketbalvereniging Forwodians ontstond behoefte aan extra oefen- en speelruimte. Dat heeft geleid tot de wens voor een buitenveld. Dream it, Wish it, Do it! Ondanks vele malen een Nee, heeft het er uiteindelijk toe geleid dat de hele club betrokken is geweest bij het inzamelen van gelden. En dat samen met bouwbedrijf Van der Hulst een duurzame oplossing van herbruikbare materialen is gevonden. De court ligt er! Nu is nog de ambitie om van het veld een ontmoetingsplaats te maken en als court voor meer sporten te gebruiken.

De Roze Hulp
De Roze Hulp zet zich in voor mensen in armoede. Het is begonnen met de MUP-kasten (Menstruatie-uitgiftepunten). Inmiddels staan er in de Bollenstreek 52 MUP-kasten, bij inwoners en bij organisaties. In het afgelopen jaar is er ook een Voedseldeelkast gekomen in Sassenheim. Andere nieuwe projecten zijn de traktatiepakketten en verjaardagsboxen voor kinderen in armoede. En er zijn veel mooie samenwerkingen aangegaan, o.a. met Welzijn Teylingen Kind en ouder sporten. De Roze Hulp zit nu ook aan tafel bij o.a. de Armoedecoalitie en de Coalitie Een-tegen-eenzaamheid.

10 Jaar Kunst in het Overbosch
Dit jaar is Kunst in het Overbosch voor de 10de keer georganiseerd en elk jaar is het weer anders. Vele handen maken licht werk. Zo is er een vast groep vrijwilligers die het evenement in het 3e weekend van augustus organiseert en zijn er vele helpende handen voor alle activiteiten in het bewuste weekend. Kunst in het Overbosch verbindt kunst en natuur, regionale kunstenaars en kunstenaars van wat verder weg, jong en oud. En het verbindt diverse kunstuitingen, zoals schilderkunst, zang en toneel. Al 10 jaar lang.

Kringloop Herenstraat 63
De Kringloop Herenstraat ligt midden in het winkelgebied van Voorhout. Met 35 vrijwilligers wordt de winkel 6 dagen per week open gehouden. De Kringloop draagt bij aan hergebruik en ondersteunt allerlei goede doelen in Teylingen. Een paar maal per jaar worden verzoeken om een financiële bijdrage gehonoreerd met een flink bedrag. Zo draagt de Kringloop bij aan de samenleving van Teylingen.

Muziektheater In de Molen
Sinds het voorjaar van 2023 wordt in de Molen van Speelman in Sassenheim maandelijks muziektheater georganiseerd. Initiatiefnemers zijn de vrijwilligers van De Molen samen met John van Santen. Het is een kleinschalig evenement. De vrijwilligers willen een extra dimensie geven aan het gebruik van de Molen en publiek en muzikanten in een intieme omgeving bij elkaar brengen.

Teylingen Schoon
Teylingers zijn al jaren actief op zaterdagochtend om het zwerfvuil in de 3 dorpen te verwijderen. Inmiddels is een pilot gestart om zwerfafval te voorkomen door bewustwording te vergroten bij inwoners en organisaties.  Er wordt, samen met de gemeente, o.a. voorlichting gegeven op scholen en deze scholieren krijgen een rondleiding bij de gemeentewerf. Ook zijn er gesprekken met ondernemers om afval rondom evenementen te voorkomen. Met deze pilot hopen de vrijwilligers meer impact kunnen maken voor een schoon Teylingen.

Santenkraam
Santenkraam is een vrijwilligersinitiatief van John van Santen en Maureen Natzijl. Eenmaal per jaar worden artiesten uit de omgeving uitgenodigd om samen een creatieve en spetterende avond te maken. Routiniers en jong talent betreden het podium in een verrassende setting in Theater ’t Onderdak. Vrijwilligers van het onderdak ondersteunen met de catering en de techniek.

Open Tuinen Voorhout
Jaarlijks vindt de Open Tuinendag plaats in het 3e weekend van juni. Overgewaaid vanuit Katwijk en Rijnsburg neemt Voorhout nu ook al een aantal jaren deel aan deze dag. Particuliere tuineigenaren stellen hun tuin open voor een breed publiek. In diverse tuinen kan men genieten van kunst, muziek en cultuur. De organisatie verbindt aan de tuinenroute ook andere groene plekken in de dorpen, zoals het Overbosch en volgend jaar de Boerhaavetuin.

Elsgeesterhof
De Elsgeesterhof in Voorhout is een zelfoogsttuin. Deelnemers uit Voorhout en omstreken kunnen wekelijks rekenen op een pakket groente en/of bloemen. De meeste deelnemers zijn ook als vrijwilliger aan de slag op de tuin. De tuin fungeert als een groene plek van sociaal samenzijn en educatie, fysiek bezig zijn en gezonde voeding. De Elsgeesterhof verbindt zich ook met allerlei organisaties en projecten in Teylingen.

Ga naar de inhoud