Naar een coalitie tegen eenzaamheid in Teylingen

16 maart 2023 • Sociale contacten • Marie Omtzigt

Dinsdag 14 maart 2023 heeft Welzijn Teylingen in samenwerking met de gemeente Teylingen en het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid een aftrap gegeven voor een Teylinger coalitie tegen eenzaamheid.

Geef eenzaamheid een stem

Bezoekers kwamen al vol verwondering binnen in de fantastische entourage van Theater Teylingen. Zij vertegenwoordigden allerlei organisaties uit Teylingen, van een bridgeclub tot welzijnswerk, van theater tot zorgaanbieders, raadsleden, een enkele inwoner, en vele anderen. Nadat iedereen een plek had gevonden in de theaterstoelen, opende Manon Verbaan van Theater Teylingen de avond met een ontroerend lied waarin ze eenzaamheid een stem gaf.

Wethouder Reny Wietsma van de gemeente Teylingen deed vervolgens de aftrap van de avond. Een aanpak eenzaamheid is een dringende wens van de gemeente. Eenzaamheid in Teylingen laat, net als landelijk, hoge cijfers zien. O.a. ruim 40% van de inwoners is wel eens eenzaam, en ruim 8% ernstig eenzaam. Daar moet iets aan gebeuren. Deze avond op de 14e maart was daarvoor de aftrap.

Brainstorm: vraagstukken, dilemma’s en inzichten

Sterre Hoogenboom van Welzijn Teylingen (coördinator aanpak eenzaamheid)  gaf o.a. inzage in de uitkomsten van de dialooggesprekken met organisaties uit Teylingen. Vijf avonden met verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over eenzaamheid in een situatie van armoede, of bij ouderen. Daaruit is al veel informatie gekomen over eenzaamheid in allerlei situaties en over wat er al gebeurt in Teylingen. Het mooie is dat tijdens deze gesprekken al de eerste netwerkcontacten werden gelegd.

Na de inleidingen konden de deelnemers aan de slag in brainstormgroepjes over een aantal onderwerpen. Daarbij kwam veel energie en enthousiasme los. Daardoor werd er een enorme hoeveel input verzameld. Ideeën, vraagstukken en dilemma’s, inzicht in wat de verschillende deelnemers aanbieden of willen gaan aanbieden; en vraag naar meer kennis. Iemand riep bijvoorbeeld op om vooral mensen die eenzaamheid kennen te betrekken bij de aanpak. Ook kwam naar voren dat leeftijd bij eenzaamheid geen rol speelt. Andere opmerkingen en suggesties: luister echt naar de ander om te kunnen horen waar iemand mee zit; het aanbod om ruimtes te delen voor activiteiten en ontmoeting; een ideeënprikbord in de flat; de uitnodiging aan buurtgenoten de maandelijkse vogeltjesshow te bezoeken. Al tijdens de avond zijn er onderling afspraken gemaakt.

Samenwerken aan een goed netwerk

Ingebracht werd ook dat men wil weten waar mensen met eenzaamheidsklachten naar kunnen worden verwezen. Daarvoor is bijvoorbeeld inzicht nodig in wat er allemaal al aan activiteiten bestaat in Teylingen. Tijdens de avond werd een preview gegeven van www.meedoeninteylingen.nl. Dat is de nieuwe sociale kaart waarop in de toekomst al het aanbod te vinden zal zijn. Die werkt alleen als we samenwerken aan een goed netwerk rondom eenzaamheid. Deze kaart gaat helpen om de uitwisseling tussen zorg, welzijn en bestaande voorzieningen nog beter te maken.

De zorg om eenzaamheid leeft breed en wordt oprecht gevoeld. Het resultaat van de avond is dan ook dat zich inmiddels al rond de 20 organisaties hebben aangemeld om deel te nemen in de coalitie tegen eenzaamheid.

Deze coalitie gaat in ieder geval toewerken naar een bruisende week van meedoen, in september van dit jaar!

De startbijeenkomst werd door ons georganiseerd is samenwerking met de gemeente en actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid.

Ga naar de inhoud