Winnaars Teylinger Prijzen 2023

9 december 2023 • Algemeen • Valerie Merbis

Op vrijdag 8 december werden dan eindelijk de winnaars bekend gemaakt van de Teylinger Prijzen.
De Teylinger Prijzen zijn de waardering van de gemeente Teylingen voor de inzet van
vrijwilligersgroepen voor allerlei aspecten van de samenleving. De eer was dan ook aan wethouder
Reny Wietsma om de prijzen te overhandigen.
De Teylinger Trofee en de cheque van € 1.250,- is gewonnen door Elsgeesterhof, de 2 e prijs van €
500,= is voor het basketbalcourt van de Forwodians en de 3e prijs van € 250,- voor Teylingen
Schoon. De Publieksprijs van € 250,- is door het publiek toegekend aan de Buurtkast in Voorhout.


In Teylingen zijn zeker zo’n 10.000 vrijwilligers actief. Allemaal dragen zij hun steentje bij aan een
mooie samenleving en halen zij voldoening en plezier uit de inzet die zij geven. Met de Teylinger
Prijzen wordt aan initiatieven de gelegenheid gegeven deze inzet zichtbaar te maken en de
betrokken vrijwilligers daarvoor te laten bedanken. De winnaars van de Teylinger Prijzen 2023 zijn
gekozen uit veertien genomineerde initiatieven in Teylingen. Allemaal erg verschillend, maar
allemaal pareltjes van actieve inwoners.


Winnaar Teylinger Trofee: Elsgeesterhof

De Elsgeesterhof in Voorhout is een zelfoogsttuin. Deelnemers uit Voorhout en omstreken kunnen
wekelijks rekenen op een pakket groente en/of bloemen. De meeste deelnemers zijn ook als
vrijwilliger aan de slag op de tuin. De tuin fungeert als een groene plek van sociaal samenzijn en
educatie, fysiek bezig zijn en gezonde voeding. De Elsgeesterhof verbindt zich ook met allerlei
organisaties en projecten in Teylingen.
De jury is zeer lovend over dit prachtige project. Het project heeft op zoveel vlakken impact, niet
alleen op papier maar ook daadwerkelijk gerealiseerd! Er is een visie en een gedegen plan. Het
project draait op veel vrijwilligers, die echt gezien worden als het kapitaal van de tuin. Er is
flexibiliteit, waardering en gelijkwaardigheid tussen en met de vrijwilligers, wat een uitstekende
manier is om vrijwilligers echt te verbinden.
Hoewel de omgeving de tuin voor nogal wat uitdagingen stelt, verhuizing en de noodzaak om een
flink bedrag bijeen te brengen, blijven de betrokkenen positief. Het gaat gewoon lukken!

Winnaar 2e prijs: Basketbalcourt Forwodians
Door de groei van basketbalvereniging Forwodians ontstond behoefte aan extra oefen- en
speelruimte. Dat heeft geleid tot de wens voor een buitenveld. Dream it, Wish it, Do it! Ondanks vele
malen een Nee, heeft het er uiteindelijk toe geleid dat de hele club betrokken is geweest bij het
inzamelen van gelden. En dat samen met bouwbedrijf Van der Hulst een duurzame oplossing van
herbruikbare materialen is gevonden. De court ligt er! Nu is de ambitie nog om van het veld een
ontmoetingsplaats te maken en als court voor meer sporten te gebruiken.

De jury heeft respect voor de wijze waarop soms tegen de stroom in, met alleen maar vrijwillige
inzet, een professioneel en duurzaam buitencourt is gerealiseerd. In de visie op een buitencourt
komt een aantal componenten samen: een groeiende club voorzien van voldoende faciliteiten,
bevorderen van bewegen in het algemeen en een duurzame aanpak, in verbinding met de
samenleving.
Daarnaast heeft de jury groot respect voor de volharding van voorzitter, bestuur en leden om deze
droom voor elkaar te krijgen, ondanks dat er onderweg nogal wat hobbels waren te nemen. Daarbij
valt ook de dappere houding op in relatie tot de gemeente: als de gemeente het niet doet, dan doen
we het zelf.


Winnaar 3e prijs: Teylingen Schoon
Teylingers zijn al jaren actief op zaterdagochtend om het zwerfvuil in de 3 dorpen te verwijderen.
Inmiddels is een pilot gestart om zwerfafval te voorkomen door bewustwording te vergroten bij
inwoners en organisaties. Er wordt, samen met de gemeente, o.a. voorlichting gegeven op scholen
en deze scholieren krijgen een rondleiding bij de gemeentewerf. Ook zijn er gesprekken met
ondernemers om afval rondom evenementen te voorkomen. Met deze pilot hopen de vrijwilligers
meer impact kunnen maken voor een schoon Teylingen.
De jury prijst Teylingen Schoon voor de ontwikkeling die in korte tijd tot stand is gekomen: van
zwerfafval rapen (wat nog altijd de belangrijkste activiteit is) tot beleidsbeïnvloeding, Met resultaten
(schonere omgeving) waar inwoners van Teylingen van profiteren. Als project is het een mooi
voorbeeld van samenwerking van inwoners met de gemeente op gedeelde doelstellingen. De impact
die deze samenwerking heeft is zowel voor andere verenigingen en inwoners als voor (medewerkers
van) de gemeente een goed voorbeeld voor hoe samen met inwoners meer bereikt kan worden.
Winnaar Publieksprijs: Buurtkast Voorhout
De Buurtkast Voorhout is bedoeld voor mensen die het financieel lastig hebben. Uit deze kast kunnen
mensen gratis eten/drinken pakken als ze dat niet zelf kunnen betalen. De buurtkast is neergezet en
voor de eerste keer gevuld door een betrokken inwoner; inmiddels zetten steeds meer mensen uit
de buurt etenswaren (houdbaar of vers) in de kast, en ook andere artikelen, zoals handdoeken en
speelgoed. Ook de lokale basisschool is betrokken geweest bij de aandacht voor armoede en het
verzamelen van producten voor de buurtkast. De buurtkast is ontstaan vanuit de eigen
betrokkenheid: “Ik vind dat je een ander moet helpen”. 
Het Publiek heeft de Buurtkast tot winnaar gekozen met 493 stemmen uit 2265 stemmen in totaal.

Ga naar de inhoud