Missie en visie

Welzijn Teylingen draagt bij aan het welzijn(behoud) en veerkracht van inwoners van Teylingen. De 6 pijlers van het gedachtegoed Positieve Gezondheid zijn daarbij uitgangspunt, met name de pijlers: meedoen, kwaliteit van leven en zingeving. We zijn een verbindende schakel voor alle inwoners in de gemeente Teylingen, die iets te vragen en iets te bieden hebben op het gebied van welzijn.

Uitgangspunten

  • Individuele ondersteuning met inzet van een professional waar nodig;
  • Collectieve oplossing met inzet van een vrijwilliger / student / inwoner waar mogelijk;
  • Focus op het versterken van zelfregie, veerkracht en eigen netwerk;
  • Samenwerking gebaseerd op wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

Onze inzet is gericht op preventie en vroeg signalering, zodat de eigen kracht van inwoners bevorderd wordt en formele zorg voorkomen wordt

Inwoners die het lastig vinden om de regie over hun leven te nemen of te behouden, ervaren vaak problemen op verschillende, met elkaar samenhangende leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding, gezondheid, werk of sociaal netwerk. Onze ervaring is dat de zelfredzaamheid toeneemt als de situatie op één of meer leefgebieden verbetert. Als mensen zelf hun koers bepalen en aan het roer staan, zijn de effecten ook duurzamer.

Ga naar de inhoud