Geld nodig voor nieuwe activiteiten, onderhoud, een nieuw dak of culturele ontmoeting?

Er zijn legio fondsen waarop je een beroep kunt doen. Kijk eens bij de fondsen op deze pagina. En kom je er niet uit, neem dan contact op met

  • Het Jacoba van Beierenfonds (zij kennen meer fondsen voor de regio), of
  • Welzijn Teylingen. Wij kunnen misschien ook nog wel een fonds vinden, of
  • volg een workshop bij Fonds1818 over fondsenwerving.

Jacoba van Beieren Fonds Teylingen
Dit Fonds ondersteunt initiatieven die de Teylingse samenleving versterken.
Kijk hier voor meer informatie.

Viteylingen
Viteylingen heeft als doel de vitaliteit in Teylingen te bevorderen. In brede zin. Om daaraan bij te dragen kun je projectvoorstellen indienen, op een van de volgende pijlers: voeding, bewegen, stress, financiën, sociale connecties, zingeving, stoppen met roken en gezond uitgaan. Viteylingen heeft een bescheiden projectbudget en kan met je meedenken over het realiseren van jouw project. Kijk hier voor meer informatie.

Fonds 1818
Zij steunen in de regio maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk van stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen. En geven ook allerlei workshops en advies.
Kijk hier voor meer informatie.

Meerlanden fonds
Meerlanden stort ieder jaar €55.000,- in het Meerlandenfonds om (sport-)verenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen.
Kijk hier voor meer informatie.

Schipholfonds
Het Schipholfonds stimuleert sportief bewegen in de wijde omgeving van Schiphol. Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering. Daarom helpt het fonds verenigingen, stichtingen en andere organisaties hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren.
Kijk hier voor meer informatie

Jantje Beton
Jantje Beton wil dat er meer speelplekken komen die toegankelijk, avontuurlijk, inspirerend en bovenal veilig zijn. Een speeltuinvereniging, buurt- of dorpsvereniging of een basisschool kan daarvoor mogelijk een beroep doen op Jantje Beton. Kijk hier voor meer informatie.

SamenSpeelFonds
Dit is een initiatief van Jantje Beton en het Gehandicapte Kind. Het gezamenlijke doel is dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen kunnen buitenspelen. Om dat te bereiken moet in elke gemeente minimaal één samenspeelplek gerealiseerd worden waar álle kinderen zich welkom voelen. Kijk hier voor meer informatie.

VSBfonds
Dit fonds ondersteunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of juist omkijken naar anderen. Of projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen worden ondersteund. Op die manier wordt een samenleving gebouwd waarin we ‘samenredzaam’ worden en het prettiger leven is. Het VSBfonds ondersteunt dus sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven. Kijk hier voor meer informatie.

Kansfonds
Het Kansfonds streeft naar een thuis voor iedereen. Om dat te bereiken ondersteunt dit fonds projecten die zichtbaar maken hoe het anders kan. Maatjesprojecten die hulp bieden aan gezinnen in armoede, housing first-initiatieven en organisaties die mensen zonder verblijfspapieren medische en juridische ondersteuning bieden zijn heel kansrijk voor ondersteuning door het Kansfonds. Heb je zelf een vernieuwend idee? Bekijk hier de richtlijnen en leg het voor aan het Kansfonds.

Cultuurfonds
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en natuurbehoud. Het Cultuurfonds is er voor professionals én amateurs. Stichtingen en verenigingen kunnen via deze weg een financiële bijdrage aanvragen voor projecten op het gebied van beeldende kunst, erfgoed, geschiedenis en letteren, muziek, theater, dans en film of natuur. Als het project een regionaal of lokaal karakter heeft, dan is het raadzaam om een aanvraag te doen bij één van de provinciale afdelingen die het Cultuurfonds heeft. Kijk hier voor meer informatie.

Fonds Sluyterman van Loo
Dit fonds is een ouderenfonds dat het levensplezier van ouderen stimuleert. Dat doet zij door initiatieven voor kunst en verbinding te ondersteunen, om door creatieve ontwikkeling en verbinding betekenis te geven aan het leven van ouderen. Het project moet gericht zijn op mensen vanaf 70 jaar, bij voorkeur met activiteiten in groepsverband. En het fonds hecht waarde aan aan de samenwerking met andere organisaties en/of vrijwilligers, voor draagvlak en een duurzaam vervolg van het initiatief.
Kijk hier voor meer informatie.

Fonds Perspectief
Het fonds heeft als doelstelling het door educatie en vorming bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie (en emancipatie), van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groeperingen in de Duin- en Bollenstreek. Het fonds is actief in de Duin- en Bollenstreek. Kijk hier voor meer informatie.

Oranje fonds
Het Oranje Fonds wil de betrokkenheid in de samenleving vergroten. Dat doet zij door te focussen op de sociale samenhang en de participatie van mensen. Zeker wanneer je een nieuw sociaal initiatief start of kans ziet een bestaand initiatief aanzienlijk uit te breiden, is het kansrijk om te onderzoeken of je steun kunt krijgen. Kijk hier voor meer informatie.

De Groene Pluspuntenregeling
De Groene Pluspuntenregeling ondersteunt verschillende doelgroepen, zowel stichtingen en verenigingen als buurtinitiatieven of vrijwilligersgroepen zonder ‘rechtspersoon’.

  • Buurtinitiatieven (min. 3 huishoudens) kunnen we steunen om hun buurt te vergroenen en meer biodivers te maken;
  • Scholen kunnen we helpen om hun schoolpleinen te vergroenen en kinderen te betrekken bij groen en de natuur;
  • Vrijwilligersgroepen en -organisaties staan we bij om met behulp van materialen of cursussen de natuur beter te beschermen.

Kijk hier voor meer informatie.

Rabobank
Voor leden/klanten van de RABO-bank:
Sponsoring: RABO-bank Foundation.
Bestuursondersteuning: Rabobank Clubsupport

Kringloop Herenstraat 63 Voorhout
De Kringloop is geen fonds, maar schenkt wel een paar maal per jaar een deel van de opbrengst aan goede doelen in de gemeente. Een donatie aanvragen doe je via een aanvraagformulier dat is te verkrijgen in de winkel.
Bekijk de Facebookpagina van de kringloopwinkel voor meer informatie.

Fondsen voor inwoners- of buurtinitiatieven

VoordeBuurt Fonds
RegioBank en het Oranje Fonds hebben samen het VoordeBuurt Fonds opgericht. Met dit fonds ondersteunen zij initiatieven die de lokale betrokkenheid vergroten. Want een mooiere samenleving begint in de buurt. Kijk hier voor meer informatie.

Postcode Loterij Buurtfonds
Veel bewoners hebben concrete ideeën over hoe zij hun buurt mooier en leefbaarder kunnen maken. Denk aan nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, meer groen in de buurt of activiteiten voor oudere buurtbewoners. Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot.
Kijk hier voor meer informatie.

Voor je buurt (ondersteuning bij crowdfunding):
Samen voor sociale en groene buurten: bij Voor je Buurt geloven ze in de kracht van crowdfunding om maatschappelijke en groene buurtinitiatieven een podium te geven en een stap verder te brengen. Hun aanpak zetten ze in voor overhedenfondsen en bedrijven. Voor je Buurt beheert verschillende crowdfundingplatforms waar je als buurtinitiatief terecht kunt.
Klik voor meer informatie.

De Groene Pluspuntenregeling
Zie fondsen voor verenigingen.

Ga naar de inhoud