VOG nodig? Soms kan dit gratis!

Voor bepaald vrijwilligerswerk vragen organisaties hun vrijwilligers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG kan bijvoorbeeld gewenst zijn voor situaties waarin de vrijwilliger werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Het aanvragen van een VOG is gratis wanneer vrijwilligers werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie vraagt  de VOG aan.

De vrijwilligersorganisatie moet daarvoor voldoen aan een aantal voorwaarden, o.a. dat de organisatie een actief preventie- en integriteitsbeleid voert om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Er moet tenminste een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

Meer informatie over het aanvragen van een VOG vindt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. De onderstaande website geeft informatie.

Ga naar de inhoud