Vrijwilligerswerk, UWV of Bijstand; waar moet je rekening mee houden?

Vrijwilligerswerk doen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering mag, als het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken onbetaald worden gedaan bij de (niet-commerciële) organisatie  die het vrijwilligerswerk aanbiedt. Het gaat om vrijwilligerswerk bij zogenaamde ANBI- of SBBI-organisaties. Het aantal uren maakt dan niet uit, als de vrijwilliger maar aan de verplichtingen van het UWV of de bijstand kan blijven voldoen.

Vrijwilliger met een uitkering van UWV?

Als je een uitkering krijgt van het UWV en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, is het belangrijk om dat aan het UWV te melden. Deze instantie toetst dan of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk volgens de regeling. Daarnaast moet je natuurlijk kunnen blijven voldoen aan jouw andere verplichtingen voor het UWV.

Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om verdringing  van banen te voorkomen.

De instelling waar de werkzaamheden worden verricht moet een maatschappelijk doel hebben of bijdragen aan maatschappelijk nut. Hieronder wordt verstaan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI. Welzijn Teylingen is bijvoorbeeld een ANBI-organisatie.

Als je het vrijwilligerswerk al deed voor je werkloos werd, mag je dat in principe blijven doen.  Het soort activiteiten en het aantal uren moet dan wel gelijk blijven. Het is wel verplicht om jouw vrijwilligerswerk te melden.

Voor de precieze uitleg van de regels kun je het beste contact opnemen met de organisatie die jouw uitkering regelt: het UWV of de Sociale Dienst (ISD). Zij bepalen hoe in jouw situatie de regels worden toegepast.

Vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers met een uitkering

Soms krijg je een onkostenvergoeding voor je vrijwilligerswerk. Het UWV en de ISD gaan daar verschillend mee om.

Uitkering van het UWV: krijg je niet meer dan € 210 per maand en € 2.100 per jaar (2023: resp.  € 190 en € 1.900)? Dan heeft dit in principe geen gevolgen voor je uitkering van het UWV. Ontvang je een hogere onkostenvergoeding? Dan gaat het UWV ervan uit dat je betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Het bedrag van de vergoeding wordt dan afgetrokken van de uitkering.

Uitkering van de ISD: in principe mogen uitkeringsgerechtigden van de ISD hetzelfde ontvangen als andere vrijwilligers, behalve mensen jonger dan 27 die een bijstandsuitkering ontvangen. Zij zijn in de Participatiewet uitgezonderd en het is verstandig dat zij bij de ISD navragen hoe zij de regels uitleggen. Ook is het mogelijk dat de ISD aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld een meldingsplicht. Het is daarom altijd verstandig om te informeren naar de regels rondom de uitkering en het doen van vrijwilligerswerk. Ook voor ondernemers in de bijstand is vrijstelling mogelijk, maar check dit vooraf goed bij de ISD.  

Ga naar de inhoud