Positieve Gezondheid


Verandering in de kijk op gezondheid en welzijn.

We werken vanuit een brede kijk op gezondheid, die de nadruk legt op veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. De eigen mogelijkheden en wensen en niet de beperkingen zijn het vertrekpunt.

Gezondheid is hiermee zowel het terrein van zorg- als van welzijnsprofessionals. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid biedt ons een gemeenschappelijk kader en taal.

We werken zowel lokaal als regionaal nauw samen met diverse (zorg)partners om zorg en welzijn op de juiste plek en moment te kunnen bieden.

Naast de lokale stuurgroep Positief gezondheid zijn we ook regionaal onderdeel van de kerngroep Regionale Alliantie Positieve Gezondheid, samen met GGDHM , Reos, Marente, ROHWN en zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. De alliantie is een open netwerk dat wil bouwen aan een regio waar inwoners steeds vaker ervaren dat: zorg- en hulpverleners en welzijn professionals het gedachtegoed van Positieve Gezondheid onderdeel maken van hun professionele denken en doen en inwoners steunen om regie over het eigen leven op te pakken. 

Skip to content