Vrijwilligersvergoeding en belasting

De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is in 2024 verhoogd naar € 2.100 per jaar.

De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Als het totaalbedrag van vergoedingen (financieel en in natura) onder de € 210 per maand en € 2.100 per jaar blijft, zijn bewijzen dat de vrijwilliger deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt niet nodig en hoeft ook geen belasting betaald te worden over de vergoeding (in 2023: resp.  € 190 en € 1.900).

Het grote voordeel van deze regeling: zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeven zowel vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan te tonen. Zij hoeven hiervoor geen administratie bij te houden, dus geen bonnetjes of urenadministratie, en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdienst.

De vrijwilligersregeling is een vergoeding van alle gemaakte onkosten, dus inclusief reiskosten en vergoedingen in natura. Ook maakt het niet uit of je deze onkosten bij verschillende organisaties hebt gemaakt. Zodra het totaal aan vergoedingen een van de maximale bedragen van €210 per maand en € 2.100 per jaar overschrijdt, is de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing. Dat heeft consequenties voor je belastingaangifte.

Voorkom fouten: lees meer hierover op de site van de NOV

Heb je een uitkering, lees dan ook dit artikel.

Wie betaalt de vergoeding?

De vrijwilligersorganisatie waar de vrijwilliger werkzaam is, betaalt de vrijwilligersvergoeding of een andere onkostenvergoeding. De organisatie is echter niet verplicht om een vergoeding te betalen. Het hangt af van het beleid van de organisatie Als alternatief kan een organisatie de mogelijkheid bieden de vergoeding aftrekbaar te maken. De vrijwilliger heeft dan ook geen recht op een vergoeding. Wel vinden veel vrijwilligersorganisaties het principieel wel zo netjes als de vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken. Het hangt natuurlijk ook af van de financiële middelen van de organisatie. Als er geen geld is, dan kan er ook niets vergoed worden.

Als je vrijwilliger wordt en je vindt een vergoeding belangrijk, dan is het verstandig hierover voor je begint met de organisatie te spreken.

Aftrekken als gift

De mogelijkheid bestaat als vrijwilliger de onkostenvergoeding als gift op te voeren en zo aftrekbaar te maken voor de belasting. De organisatie dient daarvoor een verklaring op naam op te stellen waarin zij aangeven dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger (of de maximale maand/ jaar vergoeding) als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift in aanmerking voor de giftenaantrek in de aangifte inkomstenbelasting mits de organisatie een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) is. 

Ga naar de inhoud