De Teylinger Vrijwilligers Prijzen laten de waardering zien van de gemeente Teylingen voor de inzet van vrijwilligers- of inwonersgroepen voor allerlei aspecten van de samenleving. Meedingen naar de prijzen kan door vrijwilligersinitiatieven of -projecten aan te melden. Iedereen mag dat doen, de vrijwilligersgroep zelf of iemand die het project of het initiatief graag in het zonnetje wil zetten. Doen dus!  

Wat is er te winnen? 
Er zijn 3 juryprijzen:  
1e prijs: de Teylinger Trofee en € 1250,- 
2e prijs: € 500,-
3e prijs: € 250,-
En er is een Publieksprijs: € 250,-

Daarnaast wordt er samen met de genomineerden een vlog van het initiatief of project gemaakt. En er wordt via socials en de krant uitgebreid aandacht besteed aan de nominaties. 

Hoe werkt het? 
In april en mei kunnen initiatieven of projecten van vrijwilligers of inwoners zich aanmelden bij Welzijn Teylingen. Als alle aanmeldingen binnen zijn, bepaalt een jury welke 7 aanmeldingen uit de lijst worden genomineerd. Daarbij hanteert de jury 2 criteria: impact op mensen of samenleving, en inspirerend (zie lager op deze pagina). 

Deze 7 genomineerden worden door de jury uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. En zij krijgen alle 7 de gelegenheid om een vlog te laten maken over hun project. 

De jury kiest uit de 7 genomineerden 3 winnaars; in oktober worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een gezellig feest voor vrijwilligers van alle aangemelde initiatieven, dus ook degenen die niet op de shortlist staan.  

Voor die tijd wordt nog een Publiekspoll uitgezet, waar inwoners van Teylingen hun voorkeur kunnen uitspreken voor één van de 7 genomineerden. Ook deze winnaar wordt tijdens het eindfeest bekend gemaakt. 

De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeenteraad, uit het bestuur van Welzijn Teylingen en een medewerker van de gemeente Teylingen.  

Planning
– Aanmelden: van 15 april tot en met 20 mei. 
– Gesprekken met de jury: maandag 10 juni en woensdag 12 juni 
– Maken van vlogs: zomer 2024 
– Publiekspoll: 16 september tot en met 29 september 
– Eindfeest: week 42 (16 of 18 oktober (nog te bepalen). 

Aanmelden en voorwaarden 
Voor aanmelden gebruik je dit formulier

Belangrijk:
– De vrijwilligersorganisatie of initiatiefgroep is actief binnen Teylingen. 
– De inzet komt ook hoofdzakelijk ten goede aan de Teylinger samenleving.
– Het project of de activiteit die aangemeld wordt, is al gerealiseerd. 
– Het project of de activiteit past binnen de criteria voor de prijs: heeft impact en is inspirerend.
– Individuele vrijwilligers kunnen niet genomineerd worden, alleen projecten of initiatieven van inwoners of vrijwilligers. 
– Alleen aanmeldingen via het aanmeldformulier worden beoordeeld. 

Criteria 
Voor de beoordeling van de nominaties worden criteria gehanteerd: 

Het vrijwilligersproject of de activiteit heeft impact op mensen of samenleving:
Bijvoorbeeld
– Het vrijwilligerswerk leidt tot meer verbinding tussen mensen of organisaties. 
– Het versterkt mensen of groepen. 
– Het is betekenisvol voor anderen of het is van sociaal belang. 
– Het maakt de samenleving, of het leven van mensen of de omgeving, mooier, leuker, veiliger. 
– Het wordt ervaren als een verrijking van het wonen en leven in Teylingen. 

Het vrijwilligersproject of de activiteit is aantoonbaar inspirerend:
Bijvoorbeeld: 
– Het vrijwilligersproject of de -activiteit is een mooi voorbeeld of een bruikbaar idee. 
– Iets om na te volgen; of iets waar mensen blij of enthousiast van worden. 
– Het is motiverend of inspirerend voor de deelnemers en/of voor anderen 
– Het project/de activiteit is vernieuwend, heeft een bijzondere aanpak of is een unieke oplossing. 
– Anderen willen en kunnen het overnemen of worden er door geïnspireerd raken. 
Bijvoorbeeld door de vorm, de aanpak, het unieke idee of de impact van de activiteit of het project. 

Contact en informatie
Wil je meer weten of uitleg, neem dan contact op met: Maria Zwart, adviseur Vrijwillige inzet | T: 0252 23 18 05

Ga naar de inhoud