Aanmelding Teylinger Prijs voor
vrijwillige inzet 2024

Belangrijk

  • De vrijwilligersorganisatie of initiatiefgroep is actief binnen Teylingen. 
  • De inzet komt ook hoofdzakelijk ten goede aan de Teylinger samenleving.
  • Het project of de activiteit die aangemeld wordt, is al gerealiseerd.
  • Het project of de activiteit past binnen de criteria voor de prijs (heeft impact en is inspirerend). 
  • Individuele vrijwilligers kunnen niet genomineerd worden.
  • Alleen projecten of initiatieven van inwoners of vrijwilligers. 
  • Alleen aanmeldingen via het aanmeldformulier worden beoordeeld. 

    Ga naar de inhoud